Aktualności

Finał akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”

W tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017” koordynowanej przez Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno wzięło udział ponad 5 600 uczniów  z piaseczyńskich placówek oświatowych.

Finał akcji pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce!” przypadł na 15-17 września 2017 r. Jak co roku do każdej placówki oświatowej dostarczyliśmy  worki i  rękawice w liczbie zgodnej ze złożonym zamówieniem oraz plakaty promujące akcję sprzątania.

W szkołach w ramach lekcji przyrody oraz godzin z wychowawcą przeprowadzono pogadanki promujące selektywną zbiórkę odpadów, przedstawiono tematyczne prezentacje multimedialne, jak również plakaty nawiązujące do tegorocznego hasła „Nie ma śmieci – są surowce!”. Odbyły się również konkursy plastyczne na najładniejszy plakat promujący w/w akcję.

Podjęte działania na pewno utrwalą już zdobytą wcześniej wiedzę dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów jak również przyczynią się do większej świadomości że „śmieci” – to cenne surowce!.

Poniżej zdjęcia z akcji.

sprzatanie-swiata-2017

sprzatanie-swiata-2017_2

sprzatanie-swiata-2017_3

sprzatanie-swiata-2017_4

Mobilny punkt zbiórki odpadów w Wólce Kozodawskiej

Gmina Piaseczno informuje, że z uwagi na duże ilości odpadów głównie biodegradowalnych (np. liście, trawa), uruchomiono w miesiącach październik – listopad br., dodatkowy mobilny punkt zbiórki odpadów segregowanych zlokalizowany w Wólce Kozodawskiej przy ulicy Herbacianej Róży (przy oczyszczalni ścieków). Uruchomienie tego punktu pozwoli mieszkańcom okolicznych miejscowości w Gminie Piaseczno na pozbycie się problemowych odpadów wymienionych poniżej.

Punkt będzie czynny w godzinach 09.00-17.00 zgodnie z poniższym harmonogramem:

Październik – 14 i 28 (sobota)
Listopad – 4 i 25 (sobota)

Do mobilnego punktu mieszkańcy Gminy Piaseczno mogą bezpłatnie oddać następujące posegregowane odpady:
• Odpady wielkogabarytowe
• Odpady biodegradowalne z tym: trawa, liście, drobne gałązki
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• Zużyte baterie i akumulatory
• Przeterminowane leki
• Termometry i inne odpady zawierające rtęć
• Zużyte oleje w opakowaniach
• Resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach
• Opony (max. 4 szt. na jednego mieszkańca)
• Frakcje surowcowe opakowaniowe
• Odpadowe środki chemiczne
• Środki ochrony roślin i opakowania po tych substancjach.

Punkt nie będzie zbierać m.in. gruzu z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów oraz popiołu z palenisk domowych. Tego typu odpady można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Piasecznie przy ul. Technicznej 6, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-18.00 oraz w soboty w godz. 09.00-17.00.

Mieszkańcy, którzy oddają odpady mogą zostać poproszeni o okazanie kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Warsztaty w zakresie selektywnej zbiórki odpadów podczas „Eko-Niedzieli”

W niedzielę 3 września na Rynku Miejskim w Piasecznie odbyła się „Eko-Niedziela” – coroczna impreza o charakterze ekologiczno-sportowym organizowana przez Piaseczyńską Fundację Ekologiczną.

Jednym z elementów imprezy były warsztaty ekologiczne promujące selektywną zbiórkę odpadów, przygotowane we współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Zajęcia warsztatowe były skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych. Na najmłodszych czekały kolorowanki, rebusy i łamigłówki nawiązujące do segregacji odpadów i recyklingu. Starsi mogli wykazać się znajomością zasad segregacji rozwiązując QUIZ ekologiczny. Uczestnikom biorącym udział w zmaganiach ekologicznych wręczano upominki i dyplomy. Odwiedzający stoisko otrzymywali ulotkę prezentującą zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Piaseczno, w tym szczegółowe zasady segregacji odpadów komunalnych.

Na stanowisku zorganizowano również punkt zbiórki makulatury.

Dodatkową atrakcją warsztatów ekologicznych była fotobudka, w której można było zrobić sobie zdjęcie, pozując w nakryciach głowy wykonanych przez uczniów piaseczyńskich szkół, w ramach konkursu „Ratuj Naturę – Zbieraj Makulaturę”.

stoisko ekoniedziela

stoisko ekoniedziela 2

stoisko-3-zmnejszona

Więcej o: „Nie ma śmieci są – surowce”. Przyłącz się do Akcji Sprzątania świata – Polska 2017

„Nie ma śmieci są – surowce”. Przyłącz się do Akcji Sprzątania świata – Polska 2017

Po raz kolejny Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno włącza się do akcji Sprzątania świata – Polska 2017.

Akcja Sprzątania świata odbędzie się w dniach 15-17 września 2017 r. tym razem pod hasłem „Nie ma śmieci są – surowce”. Tegoroczne hasło ma zwrócić uwagę na dostrzeżenie w śmieciach ich surowcowego potencjału. Z większości wyprodukowanych odpadów możemy odzyskać cenne surowce, które mogą zostać powtórnie odzyskane i przetworzone przy niewielkim zużyciu energii. Dlatego każdy z nas powinien przyczynić się do ochrony naszego środowiska promując selektywną zbiórkę odpadów.

Jak co roku w przeprowadzonej akcji sprzątania będą uczestniczyć placówki oświatowe z terenu gminy Piaseczno.

Segregacja w Gminie Piaseczno od 1 lipca 2017r.

Gmina Piaseczno informuje, że pomimo wejścia w życie 1 lipca 2017r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 roku, poz. 19), w Gminie Piaseczno będą obowiązywały dotychczasowe zasady segregacji do grudnia 2018r., z uwagi na obowiązujące umowy z Wykonawcami odbierającymi odpady. Zgodnie z § 6 ust. 3 w/w Rozporządzenia, umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązujące w dniu wejścia w życie w/w rozporządzenia, które określają wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgody z rozporządzeniem, zachowują ważność na czas, na jaki zostały zawarte, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021r.

W Gminie Piaseczno obowiązują następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1. Selektywne odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tego celu.
2. Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych i prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz worki do odbioru odpadów biodegradowalnych ma obowiązek zapewnić właściciel nieruchomości. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów „suchych” i szkła zapewnia Gmina Piaseczno.
3. Selektywna zbiórka odpadów odbywa się z podziałem na następujące frakcje:
a) Odpady surowcowe (tzw. „suche” gromadzone w przeźroczystych żółtych workach lub pojemnikach koloru żółtego): papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia
b) Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (gromadzone w przeźroczystych zielonych workach lub pojemnikach koloru zielonego)
c) Bioodpady i odpady zielone (gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub w przeźroczystych workach o pojemności max. 120 litrów dowolnego koloru z wyłączeniem koloru żółtego i zielonego). Zbiórka prowadzona jest w okresie od wiosny do jesieni (marzec – listopad).
d) Odpady zmieszane komunalne (gromadzone w opisanych pojemnikach lub kontenerach).

W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do sposobu gromadzenia odpadów komunalnych, będziemy Państwa na bieżąco informować.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 736-29-83, 736-29-84, 736-29-85, 736-29-88 oraz na stronie internetowej: www.odpady.piaseczno.eu

Warsztaty prawidłowej segregacji odpadów i kompostowania

Uprzejmie informujemy, iż w ramach prowadzonych działań edukacyjno – informacyjnych z zakresu prawidłowej segregacji odpadów Wydział Gospodarki Odpadami Gminy Piaseczno we współpracy z Piaseczyńską Fundacją Ekologiczną organizuje warsztaty prezentujące prawidłowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi. Celem prowadzonych działań jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, a także promowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz korzyści płynących z kompostowania.

Warsztaty prowadzone są w formie stoiska informacyjno-edukacyjnego, na którym:

 – dzieci rozwiązując rebusy i wypełniając kolorowanki uczą się zasad  prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Za poprawne wykonanie zadań dzieci otrzymują okolicznościowe dyplomy;

– dorośli mogą zapoznać się broszurą „Segregujesz i Zyskujesz” szczegółowo opisującą system gospodarki odpadami obowiązujący w Gminie Piaseczno.

– rodziny, znajomi, dzieci mogą wziąć udział w konkursie: segregacji odpadów na czas. Osoby, które chcą sprawdzić swoją wiedzę o odpadach i ich prawidłowej segregacji  zapraszamy do udziału w konkursie. Zespoły, które wykonają zadanie w najkrótszym czasie otrzymują w nagrodę kompostowniki ufundowane przez Gminę Piaseczno.

Do chwili obecnej gościliśmy w czasie imprez integracyjnych w niżej wymienionych sołectwach:

Wola Gołkowska  –  10 czerwca 2017 r.

Zalesie Górne i Jazgarzew  –  11 czerwca 2017 r.

Żabieniec  –  17 czerwca 2017r.

Chyliczki  –  18 czerwca 2017 r.

Grochowa – Pęchery –  20 czerwca 2017 r.

Henryków -Urocze i Orzeszyn – Pilawa  –  24 czerwca 2017 r.

Runów  –  26 sierpnia 2017r.

Kamionka –  16 września 2017 r

Zachęcamy do współpracy sołtysów.

Poniżej krótka fotorelacja

chyliczki-na-stronechyliczki-2-na-stronechyliczki-3-na-stronejazgarzew-1-na-stronewola_golkowska-3-na-stronewola_golkowska-5-na-strone

Konkurs „Ratuj Naturę – Zbieraj Makulaturę”- zbiórka makulatury -rozstrzygnięty

W konkurencji na zbiórkę makulatury w szkołach najlepszy wynik 5,99 kg w przeliczeniu na jednego
ucznia uzyskał Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie (4,32 kg), III miejsce – Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie (2,15 kg).

Wśród przedszkoli najlepszy wynik uzyskało Przedszkole Nr 10 w Piasecznie z wynikiem 13,07 kg
w przeliczeniu na jednego przedszkolaka, II miejsce zajęło Przedszkole Nr 8 w Piasecznie (10,97 kg), III miejsce– Przedszkole Nr 11 w Piasecznie (5,40 kg).

Wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymają nagrody