Aktualności

Konkurs „Ratuj Naturę – Zbieraj Makulaturę”- zbiórka makulatury -rozstrzygnięty

W konkurencji na zbiórkę makulatury w szkołach najlepszy wynik 5,99 kg w przeliczeniu na jednego
ucznia uzyskał Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie (4,32 kg), III miejsce – Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie (2,15 kg).

Wśród przedszkoli najlepszy wynik uzyskało Przedszkole Nr 10 w Piasecznie z wynikiem 13,07 kg
w przeliczeniu na jednego przedszkolaka, II miejsce zajęło Przedszkole Nr 8 w Piasecznie (10,97 kg), III miejsce– Przedszkole Nr 11 w Piasecznie (5,40 kg).

Wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymają nagrody

Konkurs plastyczny „RATUJ NATURĘ – ZBIERAJ MAKULATURĘ” rozstrzygnięty!

W poniedziałek 5 czerwca 2016 r. w Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie rozstrzygnięty został konkurs pt. „RATUJ NATURĘ – ZBIERAJ MAKULATURĘ” organizowany przez Gminę Piaseczno – Wydział Gospodarki Odpadami we współpracy z Piaseczyńską Fundacją Ekologiczną.

Konkurs skierowany był do uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych. Jego celem było podniesienie wiedzy uczniów z dziedziny ochrony środowiska i  ekologii ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. Dodatkowym celem było tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia  w domu i najbliższym otoczeniu oraz zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania odpadów jako tworzywa. Takie działania mają niewymierny wpływ na budowanie szacunku do otaczającej przyrody i środowiska naturalnego.

Zadaniem uczniów było przygotowanie prac plastycznych zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w regulaminie. Klasy 1-3 szkół podstawowych miały za zadnie wykonać kolaż o segregacji odpadów z wykorzystaniem surowców wtórnych, w szczególności makulatury. Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych wykonywali ekologiczne nakrycia głowy wykorzystując różne materiały  pochodzące z odpadów. Zadaniem uczniów klas 1-3 szkół gimnazjalnych było wykonanie foto-plakatu promującego segregację odpadów z uwzględnieniem możliwości wykorzystania odpadów surowcowych (recyklingu), w szczególności makulatury.

Zainteresowanie konkursem było ogromne. Ostatecznie wpłynęło 254 prace. Komisja konkursowa kierując się zgodnością nadesłanej pracy z zadanym tematem, zawartością merytoryczną, estetyką wykonania, oryginalnością, doborem materiału, trwałością i funkcjonalnością dokonała wyboru najlepszych prac w poszczególnych kategoriach.

 LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO

W kategorii klas 1-3 szkół podstawowych:

I miejsce zajął Szymon Piątek (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie),

II miejsce zajęła Karina Kaczmarczyk (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie),

III miejsce zajął Adrian Krasucki (Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie),

Wyróżnieni:

Fanciszek Wachowicz – Zespół Szkół Publicznych w Chylicach

Jana Kruk – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie

Kacper Błaszczak – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie

Kacper Jarnot – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie

Maksymilian Wiśniewski – Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie

Małgorzata Nieć – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie

Marta Jadacka – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie

Pola Dyl – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie

Tymoteusz Smoczyński – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie

 

W kategorii klas 4-6 szkół podstawowych:

I miejsce zajęła Magdalena Stallinga (Zespół Szkół Publicznych w Chylicach),

II miejsce zajęła Justyna Seroczyńska (Zespół Szkół Publicznych  w Jazgarzewie),

III miejsce zajęła Małgorzata Rabsztyn (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie),

Wyróżnieni:

Agnieszka Sapiełkin – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie

Dominika Jakubowska – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie

Gabriela  Grabowska – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie

Jan Zmysłowski – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie

Karolina Tokaj – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie

Lidia Frankowska – Zespół Szkół Publicznych w Chylicach

Marta Jaskólska – Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie

Zuzanna Kowalewicz – Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym

Zuzanna Walenciak  – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie

Zuzanna Zmarzły – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie

W kategorii klas 1-3 gimnazjum:

I miejsce zajęła Amelia Czerczer (Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie),

II miejsce zajęła Aleksandra Szewczyk (Zespół Szkół Publicznych w Gołkowie),

III miejsce zajęła Weronika Tulińska (Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie),

Wyróżnieni:

Aleksandra Bednarska – Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie

Bartłomiej Gryka – Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie

Jan Chruściński – Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie

Kacper Sobota – Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie

Karolina Włodyga – Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie

Natalia Pawłowska – Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie

Paulina Tulińska – Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie

Weronika Florek – Zespół Szkół Publicznych w Gołkowie

Twórcy zwycięskich i wyróżnionych prac otrzymają nagrody z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno podczas „Dnia Energii i Recyklingu”, który odbędzie się w niedzielę 25 czerwca br. na Rynku Miejskim w Piasecznie.

Poniżej galeria prac

KATEGORIA KOLAŻ

miejsce 1

kolaż-miejsce-1

miejsce 2

kolaż-miejsce-2

miejsce 3

kolaż-miejsce-3

KATEGORIA NAKRYCIE GŁOWY

miejsce – 1

nakrycie głowy miejsce 1

miejsce 2

nakrycie głowy-miejsce-2

miejsce 3

nakrycie głowy-miejsce 3

KATEGORIA FOTOPLAKAT

miejsce-1

fotoplakat miejsce-1

miejsce 2

fotoplakat miejsce-2
miejsce 3

fotoplakat miejsce 3

Więcej o: Dzień Energii i Recyklingu

Dzień Energii i Recyklingu

W niedzielę 25 czerwca 2017 r. w godzinach 12:00 – 16:00 na terenie rynku miejskiego w Piasecznie odbędzie się rodzinny piknik edukacyjny z okazji Dnia energii i recyklingu, organizowany przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

Podczas tegorocznego Dnia energii i recyklingu uczestnicy, dzięki udziałowi w plenerowych warsztatach i doświadczeniach wykorzystujących zarówno klasyczne metody eksperymentowania jak i nowoczesne urządzenia multimedialne, będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz prawidłowego gospodarowania odpadami. Wśród atrakcji pikniku znajdą się m.in. solarne nanoroboty, strefa eko-jubilera oraz samochody elektryczne. – Dla najmłodszych przygotowaliśmy kolorowanki, dmuchańce, bańki mydlane oraz gry i zabawy. Zaplanowaliśmy również szereg działań scenicznych, m.in.: wywiady z ekspertami, pokazy specjalne, animacje i konkursy.
Nasze doświadczenia pokazują, że przekazywana w innowacyjny sposób wiedza pozwala na lepsze zrozumienie problematyki odpowiedzialnego zarządzania energią i gospodarką odpadami, co ma na celu budowanie prawidłowych postaw już u najmłodszego pokolenia oraz zachęcenie właścicieli gospodarstw domowych i niewielkich przedsiębiorców do inwestowania w nowoczesne technologie – mówi Jolanta Łączyńska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej.
Uczestnicy Dnia energii i recyklingu, dzięki zdobytej wiedzy, w sposób świadomy i odpowiedzialny podejdą do problemu zachodzących zmian klimatycznych oraz zasad prawidłowego zagospodarowania odpadów, a ich dobre praktyki mogą stać się wzorem zachowań dla wszystkich mieszkańców gminy.

Informacja dla właścicieli działek rekreacyjnych

Uprzejmie informujemy, że złożone w poprzednim roku kalendarzowym (tj. 2016) deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na formularzu DOL-1 (deklaracje dotyczące działek rekreacyjnych) są nadal obowiązujące. Nie ma konieczności ponownego składania deklaracji w bieżącym roku.

Osoby, które nie złożyły deklaracji a będą w bieżącym roku wykorzystywać nieruchomość w celach rekreacyjno – wypoczynkowych obowiązane są do złożenia deklaracji  DOL – 1. Formularz deklaracji dostępny  jest w zakładce „Wzory deklaracji”

Więcej o: Konkurs pt. : „Ratuj Naturę – Zbieraj Makulaturę”

Konkurs pt. : „Ratuj Naturę – Zbieraj Makulaturę”

regulamin konkursu ratuj naturę zbieraj makulaturęGmina Piaseczno – Wydział Gospodarki Odpadami we współpracy z Piaseczyńską Fundacją Ekologiczną zapraszają uczniów do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym  „Ratuj Naturę – Zbieraj Makulaturę”.

Konkurs ma na celu podniesienie wiedzy uczniów z dziedziny ochrony środowiska, zasad zrównoważonego rozwoju i  ekologii ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiorki odpadów. Dodatkowym celem jest tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia wśród młodzieży szkolnej. Takie działania mają niewymierny wpływ na budowanie szacunku do otaczającej przyrody i środowiska naturalnego.

Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:

uczniowie klas I-III szkół podstawowych mają za zadanie wykonać kolaż o segregacji odpadów;

uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych mają za zadanie wykonać ekologiczne nakrycie głowy;

uczniowie klas I-III szkół gimnazjalnych mają za zadanie wykonać foto-plakat promujący segregację odpadów.

Dodatkowo zachęcamy wszystkie szkoły do wzięcia udziału w konkursie na zbiórkę makulatury.

Na laureatów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla szkoły, która zbierze najwięcej kilogramów makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia przewidziano nagrodę w postaci pomocy dydaktycznych.

Szczegóły konkursu w regulaminie

Informacja dotycząca zastrzeżeń do jakości segregacji w Gminie Piaseczno

Gmina Piaseczno informuje, że Wykonawcy odbierający odpady (PPHU Lekaro i SITA Piaseczno Sp. z o.o.) coraz częściej zgłaszają zastrzeżenia do jakości segregowanych odpadów. Dotyczy to głównie odpadów szklanych jak i „suchych”. Otrzymujemy również informacje od firm recyclingowych, że dostarczany surowiec nie spełnia kryteriów jakościowych.

Czytaj więcej „Informacja dotycząca zastrzeżeń do jakości segregacji w Gminie Piaseczno”