Punkty mobilne PSZOK w Złotokłosie i Jazgarzewie

Szanowni mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2023 roku zostały uruchomione 2 punkty mobilne PSZOK znajdujące się w:

  • Złotokłosie, na terenie placu targowego przy ul. 3 Maja, który działa w każdą 3. sobotę miesiąca w godz. 09.00-12.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
  • Jazgarzewie na parkingu przy szkole podstawowej przy ul. Szkolnej, który działa w każdą 3. sobotę miesiąca w godz. 13.00-16.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Czytaj więcej „Punkty mobilne PSZOK w Złotokłosie i Jazgarzewie”

Więcej o: Nabór wniosków na odbiór azbestu w 2023 roku

Nabór wniosków na odbiór azbestu w 2023 roku

Informujemy o naborze wniosków na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piaseczno, które będą realizowane od kwietnia/maja 2023 roku po wyborze wykonawcy. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani usunięciem azbestu ze swojej nieruchomości mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Czytaj więcej „Nabór wniosków na odbiór azbestu w 2023 roku”

Odbiór azbestu w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że Gmina Piaseczno zakończyła odbiór wyrobów zawierających azbest w 2022 roku. Wszystkie dotychczasowe wnioski złożone przez mieszkańców będą realizowane w 2023 roku. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę odbiór azbestu będzie ponownie realizowany na przełomie kwietnia/maja 2023 roku.

Informujemy, że nadal można składać wnioski na odbiór azbestu. Wnioski są dostępne w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 i przy ul. Świętojańskiej 5A oraz na stronie internetowej www.odpady.piaseczno.eu w zakładce „Utylizacja azbestu”.

Ponadto przypominamy, że zdjęty azbest należy odpowiednio przygotować do odbioru tzn. ułożyć na palecie i ofoliować.

Wysokie temperatury mogą powodować opóźnienia w odbiorze odpadów

Uprzejmie informujemy, że ze względu na utrzymujące się wysokie temperatury mogą występować okresowe opóźnienia w odbiorach odpadów. W przypadku ich wystąpienia usługa odbioru odpadów będzie realizowana w kolejnym dniu roboczym po terminie wynikającym z harmonogramu. Dodatkowo w zabudowie wielorodzinnej odbiory mogą być realizowane w tym okresie przed godz. 07.00 rano.

Przepraszamy za powstałe niedogodności.

Funkcjonowanie PSZOK w dniu 16 kwietnia br. (Wielka Sobota)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 kwietnia br. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie będzie czynny w godz. 09.00-14.00.

Przepraszamy za powstałe niedogodności.

Więcej o: Punkt mobilny w Złotokłosie – termin zastępczy

Punkt mobilny w Złotokłosie – termin zastępczy

Informujemy, że z uwagi na przypadającą Wielką Sobotę w dniu 16 kwietnia br., punkt mobilny w Złotokłosie będzie funkcjonował w terminie zastępczym tj. 9 kwietnia br.

Punkt będzie czynny w godz. 09.00-17.00 na terenie placu targowego w Złotokłosie przy ul. 3 Maja.