Mobilne punkty – harmonogram 2019

 

  • Punkt w Złotokłosie zlokalizowany na terenie placu targowego przy ul. 3-go Maja.

 

Dzień Tygodnia Miesiąc Dzień
SOBOTA marzec 16
kwiecień 27
maj 18
czerwiec 15
lipiec 20
sierpień 17
wrzesień 21
październik 19
listopad 16

 

Mobilny punkt nie będzie zbierać wszystkich odpadów – na przykład gruzu z przeprowadzanych samodzielnie drobnych remontów. Nie przyjmie również popiołu z palenisk domowych.

 

Mieszkańcy, którzy oddają odpady zarówno do stacjonarnego jak i mobilnego punktu mogą zostać poproszeni o okazanie kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

Liczba wyświetleń: 2 473

Ostatnie aktualizacje: