Odbiór azbestu w 2024 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że  trwa nabór wniosków na bezpłatny odbiór, transport i utylizację azbestu z terenu gminy Piaseczno. Od 10 kwietnia 2024 r.  usługę tę na zlecenie Gminy będzie realizowała firma ECO-TEC Maciej Mączyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 44 lok. 19. Jeśli zamierzają Państwo wymienić poszycie dachu z eternitu lub mają Państwo odpady azbestowe na swojej posesji zachęcamy do składania wniosków. Odpady będą odbierane od mieszkańców (osób fizycznych), którzy złożyli wniosek o ich odbiór.

Wzory dokumentów dostępne są:

– na stronie Wydziału Gospodarki Odpadami www.odpady.piaseczno.eu w zakładce „Utylizacja azbestu”

– w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

– w kancelarii Wydziału Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A

Wypełnione wnioski należy składać:

– osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub w kancelarii Wydziału Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A lub

– wysłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub

– za pomocą aplikacji e-PUAP.

Przypominamy, że zdjęty azbest należy odpowiednio przygotować do odbioru tzn. ułożyć na palecie i ofoliować. Usługa będzie realizowana do końca listopada br.

Szczegółowe informacje dotyczące azbestu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami pod numerem telefonu (22) 70-17-537 lub mailowo go@piaseczno.eu

Liczba wyświetleń: 223

Ostatnie aktualizacje: