Wysokie temperatury mogą powodować opóźnienia w odbiorze odpadów

Uprzejmie informujemy, że ze względu na utrzymujące się wysokie temperatury mogą występować okresowe opóźnienia w odbiorach odpadów. W przypadku ich wystąpienia usługa odbioru odpadów będzie realizowana w kolejnym dniu roboczym po terminie wynikającym z harmonogramu. Dodatkowo w zabudowie wielorodzinnej odbiory mogą być realizowane w tym okresie przed godz. 07.00 rano.

Przepraszamy za powstałe niedogodności.

Więcej o: Kolorystyka pojemników/worków do gromadzenia odpadów od 01.07.2022 r.

Kolorystyka pojemników/worków do gromadzenia odpadów od 01.07.2022 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że selektywnie zebrane odpady powinny być gromadzone w pojemnikach i workach odpowiedniego koloru.

Kolorystyka wynika z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 poz. 906) i przedstawia się następująco:

  • Odpady z papieru – zbieramy w pojemnikach/workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”
  • Odpady szklane – zbieramy w pojemnikach/workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”
  • Odpady z metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych – zbieramy w pojemnikach/workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale
    i tworzywa sztuczne”
  •  Bioodpady – zbieramy w pojemnikach/workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”

Odpady resztkowe tzw. „odpady zmieszane” zbieramy do pojemnika/worka w kolorze czarnym oznaczonym napisem „Zmieszane”.

W naszej Gminie od lat obowiązuje selektywna zbiórka odpadów oraz w/w kolorystyka. Takie informacje znajdują się w harmonogramie odbioru odpadów jak również w ulotce, którą otrzymali Państwo wraz z decyzją dotyczącą podatku od nieruchomości.

W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców aby stosowali się do w/w wytycznych.

 

Więcej o: Gmina uczy, jak segregować. I pokazuje, dlaczego warto

Gmina uczy, jak segregować. I pokazuje, dlaczego warto

Warsztaty dla uczniów i seniorów, promowanie kompostowania i ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, konkursy z nagrodami oraz liczne atrakcje przygotowane na wydarzenia w plenerze – tak wyglądała kampania „Myśl globalnie – segreguj lokalnie”, którą przeprowadził Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Zwykło się mawiać, że od przybytku głowa nie boli. Zasada ta z pewnością nie dotyczy jednak odpadów, w przypadku których lepiej sprawdza się inne znane przysłowie: co za dużo, to niezdrowo. Jako ludzkość wytwarzamy coraz więcej odpadów, a globalne zarządzanie nimi staje się coraz większym wyzwaniem. Obecnie recyklingowi poddawane jest mniej niż 10 procent wytwarzanych przez ludzi odpadów. Czytaj więcej „Gmina uczy, jak segregować. I pokazuje, dlaczego warto”

Więcej o: Правила сортування відходів – Principles of waste segregation – Zasady segregacji odpadów

Правила сортування відходів – Principles of waste segregation – Zasady segregacji odpadów

Wydział Gospodarki Odpadami przygotował ulotkę dot. zasad segregacji odpadów komunalnych w języku ukraińskim oraz angielskim. Ulotka w wersji papierowej jest dostępna w kancelarii  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 jak również w oddziale przy ul. Świętojańskiej 5A.

Poniżej linki do poszczególnych ulotek.

Правила сортування відходів (Zasady segregacji odpadów) – WERSJA UKRAIŃSKA

Principles of waste segregation (Zasady segregacji odpadów) – WERSJA ANGIELSKA

 

Więcej o: Nieprawidłowa segregacja – naklejki na pojemnikach

Nieprawidłowa segregacja – naklejki na pojemnikach

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż w Gminie Piaseczno od 1 października 2020 roku wszystkich mieszkańców obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

W celu sprawdzenia właściwego przygotowania odpadów komunalnych do odbioru, będą prowadzone przez firmę PUK kontrole zawartości worków i pojemników do gromadzenia odpadów. Czytaj więcej „Nieprawidłowa segregacja – naklejki na pojemnikach”