Aktualności

Nabór wniosków na odbiór azbestu w 2022 roku

Informujemy o naborze wniosków na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piaseczno, które będą realizowane w 2022 roku. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani usunięciem azbestu ze swojej nieruchomości mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

Wzory dokumentów dostępne są:

– na stronie Wydziału Gospodarki Odpadami www.odpady.piaseczno.eu w zakładce „Utylizacja azbestu”

– w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

– w kancelarii Wydziału Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A

Czytaj więcej „Nabór wniosków na odbiór azbestu w 2022 roku”

Więcej o: Jak sprzątać i wykorzystać liście? Mieszkaniec Zalesia Dolnego dzieli się przemyśleniami

Jak sprzątać i wykorzystać liście? Mieszkaniec Zalesia Dolnego dzieli się przemyśleniami

Każdego roku jesienią powraca temat wygrabiania liści i wystawiania ich w workach przed posesje. Ekolodzy apelują o pozostawianie przynajmniej części opadłych z drzew liści w ogrodach w imię troski o środowisko naturalne. W tej sprawie do Gminy zwrócił się jeden z mieszkańców Zalesia Dolnego. Czytaj więcej „Jak sprzątać i wykorzystać liście? Mieszkaniec Zalesia Dolnego dzieli się przemyśleniami”

Odbiór azbestu w 2021 roku

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że z dniem 09 listopada 2021 roku został zakończony nabór wniosków na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski złożone po tym terminie zostaną zrealizowane w 2022 roku.

Kontrole kompostowników

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informujemy, że od miesiąca listopada bieżącego roku na terenie miasta i gminy Piaseczno rozpocznie się kontrola przydomowych kompostowników celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika  i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole będą dotyczyć wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika. Czytaj więcej „Kontrole kompostowników”

Więcej o: Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Czytaj więcej „Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych”

Więcej o: Podsumowanie akcji „Sprzątania Świata – Polska 2022”

Podsumowanie akcji „Sprzątania Świata – Polska 2022”

Mimo pandemii koronawirusa, finał 28 akcji „ Sprzątanie świata”, pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem placówek oświatowych. W tym roku do akcji sprzątania zgłosiło się aż 6 przedszkoli oraz 12 szkół. Uczestnikom udało się zebrać blisko 170 worków z odpadami, zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji.  Czytaj więcej „Podsumowanie akcji „Sprzątania Świata – Polska 2022””