Aktualności

Więcej o: Zmiana harmonogramu dla części miejscowości Bobrowiec, Józefosław oraz Piaseczno

Zmiana harmonogramu dla części miejscowości Bobrowiec, Józefosław oraz Piaseczno

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, iż od 1 czerwca 2024 r. dla wybranych lokalizacji w Sektorze 1 ulegną zmianie terminy odbioru odpadów bio, natomiast w Sektorze 3 ulegną zmianie terminy odbioru odpadów bio oraz szkła. Czytaj więcej „Zmiana harmonogramu dla części miejscowości Bobrowiec, Józefosław oraz Piaseczno”

Więcej o: Odbiór azbestu w 2024 r.

Odbiór azbestu w 2024 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że  trwa nabór wniosków na bezpłatny odbiór, transport i utylizację azbestu z terenu gminy Piaseczno. Od 10 kwietnia 2024 r.  usługę tę na zlecenie Gminy będzie realizowała firma ECO-TEC Maciej Mączyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 44 lok. 19. Jeśli zamierzają Państwo wymienić poszycie dachu z eternitu lub mają Państwo odpady azbestowe na swojej posesji zachęcamy do składania wniosków. Odpady będą odbierane od mieszkańców (osób fizycznych), którzy złożyli wniosek o ich odbiór. Czytaj więcej „Odbiór azbestu w 2024 r.”

Więcej o: Kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków!

Kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków!

Informujemy, że nadal trwają kontrole prawidłowości odprowadzania nieczystości ciekłych z nieruchomości niepodłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Przypominamy właścicielom nieruchomości, którzy usuwają nieczystości ciekłe, o konieczności udokumentowania tego procesu poprzez przedstawienie umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także dokumentów potwierdzających wykonanie usługi (np. faktur, rachunków).

Czytaj więcej „Kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków!”