Aktualności

Więcej o: Prawidłowa segregacja – naklejki na pojemniki

Prawidłowa segregacja – naklejki na pojemniki

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż w Gminie Piaseczno od 1 października 2020 roku wszystkich mieszkańców obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

W celu sprawdzenia właściwego przygotowania odpadów komunalnych do odbioru, będą prowadzone przez firmę PUK kontrole zawartości worków i pojemników do gromadzenia odpadów. Czytaj więcej „Prawidłowa segregacja – naklejki na pojemniki”

Więcej o: Rusza kampania informacyjno-edukacyjna „Myśl globalnie-segreguj lokalnie”

Rusza kampania informacyjno-edukacyjna „Myśl globalnie-segreguj lokalnie”

Od 1 października 2020 roku w gminie Piaseczno obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dotyczy wszystkich mieszkańców.

Aby przybliżyć i przypomnieć mieszkańcom obowiązujące zasady segregacji Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przeprowadzi kolejną kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem: „Myśl globalnie-segreguj lokalnie”. Celem kampanii będzie pokazanie mieszkańcom jak duże znaczenie ma jednostkowe działanie każdego z nas – zarówno przy prawidłowej segregacji odpadów jak i ograniczaniu ich wytwarzania. Czytaj więcej „Rusza kampania informacyjno-edukacyjna „Myśl globalnie-segreguj lokalnie””

Więcej o: III edycja akcji „Adoptujemy świąteczne drzewka i zwracamy je naturze”

III edycja akcji „Adoptujemy świąteczne drzewka i zwracamy je naturze”

Piaseczyńska inicjatywa „Alarm dla klimatu” już po raz trzeci organizuje akcję „Adoptujemy świąteczne drzewka i zwracamy je naturze”. Polega ona na zebraniu drzewek świątecznych (choinek), które następnie zostaną posadzone w innych miejscach m.in. w placówce Domów Dziecka w Pęcherach. Akcja będzie trwać do 15.01.2022 r. Czytaj więcej „III edycja akcji „Adoptujemy świąteczne drzewka i zwracamy je naturze””

Nabór wniosków na odbiór azbestu w 2022 roku

Informujemy o naborze wniosków na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piaseczno, które będą realizowane w 2022 roku. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani usunięciem azbestu ze swojej nieruchomości mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Czytaj więcej „Nabór wniosków na odbiór azbestu w 2022 roku”

Więcej o: Jak sprzątać i wykorzystać liście? Mieszkaniec Zalesia Dolnego dzieli się przemyśleniami

Jak sprzątać i wykorzystać liście? Mieszkaniec Zalesia Dolnego dzieli się przemyśleniami

Każdego roku jesienią powraca temat wygrabiania liści i wystawiania ich w workach przed posesje. Ekolodzy apelują o pozostawianie przynajmniej części opadłych z drzew liści w ogrodach w imię troski o środowisko naturalne. W tej sprawie do Gminy zwrócił się jeden z mieszkańców Zalesia Dolnego. Czytaj więcej „Jak sprzątać i wykorzystać liście? Mieszkaniec Zalesia Dolnego dzieli się przemyśleniami”

Kontrole kompostowników

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informujemy, że od miesiąca listopada bieżącego roku na terenie miasta i gminy Piaseczno rozpocznie się kontrola przydomowych kompostowników celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika  i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole będą dotyczyć wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika. Czytaj więcej „Kontrole kompostowników”

Więcej o: Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Czytaj więcej „Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych”