Aktualności

Zaopiniowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 (PGO WM 2030) wraz z załącznikami w ramach przekazania do opiniowania przez organy wykonawcze gmin lub związków międzygminnych oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa, zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie projektu PGO WM 2030 wraz z załącznikami: Czytaj więcej „Zaopiniowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”

Więcej o: Odbiór azbestu w 2024 r.

Odbiór azbestu w 2024 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że  trwa nabór wniosków na bezpłatny odbiór, transport i utylizację azbestu z terenu gminy Piaseczno. Od 10 kwietnia 2024 r.  usługę tę na zlecenie Gminy będzie realizowała firma ECO-TEC Maciej Mączyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 44 lok. 19. Jeśli zamierzają Państwo wymienić poszycie dachu z eternitu lub mają Państwo odpady azbestowe na swojej posesji zachęcamy do składania wniosków. Odpady będą odbierane od mieszkańców (osób fizycznych), którzy złożyli wniosek o ich odbiór. Czytaj więcej „Odbiór azbestu w 2024 r.”

Więcej o: Kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków!

Kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków!

Informujemy, że nadal trwają kontrole prawidłowości odprowadzania nieczystości ciekłych z nieruchomości niepodłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Przypominamy właścicielom nieruchomości, którzy usuwają nieczystości ciekłe, o konieczności udokumentowania tego procesu poprzez przedstawienie umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także dokumentów potwierdzających wykonanie usługi (np. faktur, rachunków).

Czytaj więcej „Kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków!”

Więcej o: Uwaga – zmiana częstotliwości odbioru papieru w 2024 roku

Uwaga – zmiana częstotliwości odbioru papieru w 2024 roku

Szanowni mieszkańcy!

Informujemy, że od stycznia 2024 roku ulega zmianie częstotliwość odbioru papieru w zabudowie jednorodzinnej. Odpady typu papier będą odbierane 1 raz w miesiącu. Pozostałe częstotliwości odbioru odpadów pozostają bez zmian.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramami na 2024 rok do pobrania.

Grafiki w formie papierowej będą dostarczane do Państwa przez wykonawcę tj. PUK Piaseczno Sp. z o.o.

Harmonogram_sektor 1_2024 rok

Harmonogram_sektor 2_2024 rok

Harmonogram_sektor 3_2024 rok