Powiadomienie o płatnościach

Przypominamy, że jest możliwość otrzymywania przypomnień o zbliżającym się terminie zapłaty zobowiązań lub o powstałych zaległościach z tytułu należności cywilnoprawnych, podatków, opłaty za gospodarowanie odpadami i innych należności publicznoprawnych.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o wysokości Państwa zobowiązaniach w stosunku do Gminy Piaseczno, terminie lub upływie ich zapłaty za pośrednictwem krótkiej wiadomości tekstowej (sms) na nr telefonu, e-mailem na adres poczty elektronicznej uprzejmie prosimy o wypełnienie druku oświadczenia (oświadczenie dot SMS i maili).

Podpisane oświadczenie proszę przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

lub

za pośrednictwem ePuap

lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno znajdującej się pod wyżej wskazanym adresem lub na ul. Świętojańskiej 5A

Załączniki

Liczba wyświetleń: 1 546

Ostatnie aktualizacje: