Konkurs dla szkół „Ratuj naturę – zbieraj makulaturę”

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza szkoły podstawowe z terenu gminy Piaseczno do wzięcia udziału w konkursie „Ratuj naturę – zbieraj makulaturę”. Wspólnie zadbajmy o powtórne wykorzystanie odpadów.

Celem konkursu jest:

  • podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Piaseczno, w obszarze ochrony środowiska i ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiorki odpadów jako działań o bardzo dużym znaczeniu dla środowiska naturalnego i gospodarki kraju,
  • tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole, najbliższym otoczeniu,
  • pobudzenie do stałych działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska,
  • zwrócenie uwagi na możliwość powtórnego wykorzystania odpadów.

Zbiórka makulatury będzie trwała w okresie od 01.04.2024 r. –  12.07.2024 r. Szczegóły dotyczące zgłoszenia placówki oraz sposobu zbiórki zawarte są w Regulaminie Konkursu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Nagrodzone zostaną trzy placówki, które zbiorą najwięcej makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia. Nagrodami w konkursie będą pomoce naukowe, zakupione w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły tak aby jak najlepiej spełniły potrzeby danej placówki. Zwycięska szkoła otrzyma również komplet pojemników do segregacji odpadów w kształcie kredek.

Poniżej link do regulaminu konkursu.

Regulamin Konkursu Ratuj Naturę – Zbieraj Makulaturę PDF

Liczba wyświetleń: 277

Ostatnie aktualizacje: