Zgłoś problem z odpadami

Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów

  • Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, gif, png, tiff, pdf
  • Proszę udowodnij, że jesteś człowiekiem rozwiązując powyższe proste zadanie matematyczne
  • Państwa zgłoszenie trafi bezpośrednio do osoby zajmującej się tym tematem w Wydziale Gospodarki Odpadami.

Liczba wyświetleń: 414

Ostatnie aktualizacje: