KONKURS WIEDZY O ODPADACH

Przeznaczony jest dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Piaseczna

PRZEBIEG KONKURSU:

I ETAP:

·  uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie do wyznaczonego w swojej szkole koordynatora konkursu (załącznik nr 1 i 2)

·  szkoły zgłaszają uczestników do 19 października 2023 r. do godz. 12:00
poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik 3) na adres e-mail: konkurseko@abrys.pl

· start 19 października 2023 r. godz. 19:00 – 20:15

· ogłoszenie wyników 20 października 2023 r. na stronie:
www.odpady.piaseczno.eu w zakładce: Edukacja ekologiczna

II ETAP:

· 27 października 2023 r. wejście na salę o godz. 14:00

· rozpoczęcie konkursu godz. 14:30 – 15:45 stacjonarnie

· miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w budynku przy Al. Kalin 30 – stołówka szkolna

· ogłoszenie laureatów 31 października 2023 r. na stronie: stronie:
www.odpady.piaseczno.eu w zakładce: Edukacja ekologiczna

· wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2023 r.,
o miejscu i czasie organizator zawiadomi laureatów za pośrednictwem poczty e-mail

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

1. Uczeń składa w swojej szkole wypełniony i podpisany przez rodzica formularz zgłoszeniowy (załącznik 1 i 2).

2. Szkoła przesyła listę uczniów i skan formularza zgłoszeniowego dla szkół (załącznik 3)
do 19 października 2023 r. do godz. 12:00

3. W dniu 19 października 2023 r. przed godz. 19:00 uczeń wchodzi na stronę internetową: www.odpady.piaseczno.eu/konkurs/

4. Uczeń o godz. 19:00 klika w link przekierowujący do strony z QUIZEM
link z przekierowaniem do kliknięcia znajdować się będzie na dole tej strony
„ROZPOCZNIJ QUIZ KONKURSOWY”

5. Na rozwiązanie QUIZU każdy uczestnik ma 75 min (19:00-20:15).


6.
Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi 20 października 2023 r.
Lista osób, które przechodzą do kolejnego etapu zostanie opublikowana na stronie:
www.odpady.piaseczno.eu w zakładce: Edukacja ekologiczna

       REGULAMIN:      DLA UCZNIÓW:      DLA SZKÓŁ:

       REGULAMIN        ZAŁĄCZNIK 1 i 2        ZAŁĄCZNIK 3

 

 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W I ETAPIE KONKURSU!

ETAP II: 27 października 2023 r.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 1 601

Ostatnie aktualizacje: