Odbiór płyt i rur azbestowo-cementowych od osób fizycznych

Odbiór azbestu z terenu gminy Piaseczno od osób fizycznych

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Gospodarki Odpadami
ul. Świętojańska 5a
05-500 Piaseczno
Naczelnik Wydziału: Wioletta Brzezińska
Sprawę prowadzi: Magdalena Pierz
Telefon – infolinia (22) 701 75 37

2. Wymagane dokumenty

W kancelarii należy złożyć wniosek o odbiór płyt /rur/ azbestowo – cementowych oraz wypełnioną informację o wyrobach zawierających azbest (wzory dokumentów znajdują się w załącznikach).

3. Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej

4. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 05 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010r. Nr 162 poz. 1089)

 

 

Liczba wyświetleń: 6 791

Ostatnie aktualizacje: