Odbiór płyt i rur azbestowo-cementowych od osób fizycznych

Odbiór eternitu z terenu gminy Piaseczno od osób fizycznych

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Gospodarki Odpadami
ul. Świętojańska 5a
05-500 Piaseczno
Naczelnik Wydziału: Barbara Wysocka
Sprawę prowadzi: Marta Kawiak
pokój nr 108
Telefon (22) 701 75 36

2. Wymagane dokumenty

W kancelarii należy złożyć wniosek o odbiór płyt /rur/ azbestowo – cementowych wraz z podpisanym oświadczeniem oraz wypełnioną informacją o wyrobach zawierających azbest.

3. Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej

4. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010r. Nr 162, poz 1089 z zm.).

 

 

Liczba wyświetleń: 2 819

Ostatnie aktualizacje: