Analiza systemu

Niniejsza informacja została udostępniona na podstawie art. 9tb ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach (t.j.: Dz. u. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.). Analizy za kolejne lata są dostępne w załącznikach.

 

Liczba wyświetleń: 3 312

Ostatnie aktualizacje: