Analiza systemu

Niniejsza informacja została udostępniona na podstawie art. 9tb ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach (t.j.: Dz. u. z 2024 r. poz. 399). Analizy za kolejne lata są dostępne w załącznikach.

 

Liczba wyświetleń: 5 407

Ostatnie aktualizacje: