Zasady odbioru

Gmina Piaseczno informuje, że w 2020 roku nadal będzie kontynuować program bezpłatnego odbioru i utylizacji azbestu.

Mieszkańców, którzy chcą skorzystać z powyższego programu zachęcamy do złożenia odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Wzory dokumentów dostępne są:
• na stronie internetowej Wydziału Gospodarki Odpadami: www.odpady.piaseczno.eu/odbior-plyt-i-rur-azbestowo-cementowych-od-osob-fizycznych/
• w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5
• w Wydziale Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A.

Odbiór azbestu będzie odbywał się sukcesywnie w okresie czerwiec-listopad. Prosimy o odpowiednie przygotowanie odpadów do transportu, tj. zdemontowane płyty azbestowe należy złożyć na paletach i ofoliować.

Jednocześnie informujemy, że w 2019 roku wykonawcą odbierającym azbest była firma: ECO-TEC Maciej Mączyński ul. Twarda 44/19, 00-831 Warszawa

W 2019 roku unieszkodliwiono z terenu Gminy Piaseczno 209,22 Mg azbestu za łączną kwotę brutto 59.870,18 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące azbestu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami pod numerem telefonu: (22) 701-75-36.

Liczba wyświetleń: 2 168

Ostatnie aktualizacje: