Zaopiniowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 (PGO WM 2030) wraz z załącznikami w ramach przekazania do opiniowania przez organy wykonawcze gmin lub związków międzygminnych oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa, zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie projektu PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

– Załącznikiem nr 1: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,

– Załącznikiem nr 2: Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego,

– Załącznikiem nr 3: Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,

– Załącznikiem nr 4: Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030,

– Załącznikiem nr 5: Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

Wersje elektroniczne dokumentów oraz wszelkie informacje o projekcie dostępne są:

1. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego mazovia.pl w dziale: Załatw sprawę/Ekologia i środowisko/Odpady/Plany gospodarki odpadami – aktualizacje.

2. w Biuletynie Informacji Publicznej bip.mazovia.pl.

Informuję także, że wyrażenie opinii, zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy o odpadach może nastąpić w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.

Opinię lub ewentualne uwagi do dokumentu należy zgłaszać:

– drogą elektroniczną na adres: pgowm2030@mazovia.pl,

– na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umwm/SkrytkaESP

– drogą listowną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.

Ponadto informuję, że w ramach konsultacji społecznych oraz opiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 zaplanowane są spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych, które odbędą się:

• Warszawa – 19 kwietnia 2024 roku, godz. 11 00 – ( Sala Konferencyjna – parter w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26);

• Radom – 22 kwietnia 2024 roku, godz. 11 00 – (Sala Konferencyjna w Delegaturze, 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5a);

• Siedlce – 24 kwietnia 2024 roku, godz. 11 00 – (Sala w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce);

• Ostrołęka – 26 kwietnia 2024 roku, godz. 11 00 – (Sala w Delegaturze, 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38);

• Płock – 7 maja 2024 roku, godz. 11 00 – (Sala w Muzeum Mazowieckim ART DECO w Płocku, ul. Kolegialna);

• Ciechanów – 8 maja 2024 roku, godz. 11 00 – (Sala w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów).

Z poważaniem

z up. Zarządu Województwa

Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych ds. Kontroli Środowiskowych i Informacji

Marzena Łuczak-Boresowicz

Liczba wyświetleń: 171

Ostatnie aktualizacje: