Odbiór odpadów medycznych od mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy

Przypominamy, że Urząd Miasta i Gminy Piaseczno wzorem lat ubiegłych prowadzi odbiór odpadów medycznych od mieszkańców. Jeżeli posiadacie Państwo odpady takie jak: igły, strzykawki itp. prosimy o zgłoszenie tego faktu do Wydziału Gospodarki Odpadami telefonicznie 22 70 17 536 lub mailowo: go@piaseczno.eu. W wyznaczonym terminie odpady zostaną odebrane bezpośrednio z Państwa nieruchomości przez wybranego przez Gminę wykonawcę.

Więcej o: Przeterminowane leki – co z nimi zrobić?

Przeterminowane leki – co z nimi zrobić?

Przeterminowanych leków nie wolno stosować, nie można ich też wyrzucać do domowego pojemnika na odpady zmieszane. Co z nimi zrobić?

Należy je wrzucać do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach bądź oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Piaseczno ul. Techniczna 6).

Pamiętajmy jednocześnie, że do tych pojemników nie wrzucamy pustych opakowań po lekach np. pudełeczek, pustych blistrów, butelek po syropach, pojemniczków itp.

  • tekturowe opakowania wrzucamy do worka niebieskiego przeznaczonego na makulaturę,
  • puste listki i blistry powinny trafić do pojemnika czarnego na odpady zmieszane,
  • puste słoiczki, buteleczki po lekarstwach należy wrzucać do worka zielonego przeznaczonego na szkło,
  • plastikowe pojemniczki do worka żółtego na surowce wtórne.

Czytaj więcej „Przeterminowane leki – co z nimi zrobić?”