Więcej o: Zaopiniowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030

Zaopiniowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 (PGO WM 2030) wraz z załącznikami w ramach przekazania do opiniowania przez organy wykonawcze gmin lub związków międzygminnych oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa, zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie projektu PGO WM 2030 wraz z załącznikami: Czytaj więcej „Zaopiniowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”

Więcej o: Odbiór azbestu w 2024 r.

Odbiór azbestu w 2024 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że  trwa nabór wniosków na bezpłatny odbiór, transport i utylizację azbestu z terenu gminy Piaseczno. Od 10 kwietnia 2024 r.  usługę tę na zlecenie Gminy będzie realizowała firma ECO-TEC Maciej Mączyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 44 lok. 19. Jeśli zamierzają Państwo wymienić poszycie dachu z eternitu lub mają Państwo odpady azbestowe na swojej posesji zachęcamy do składania wniosków. Odpady będą odbierane od mieszkańców (osób fizycznych), którzy złożyli wniosek o ich odbiór. Czytaj więcej „Odbiór azbestu w 2024 r.”

Informacja o terminie obowiązywania umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno informuje, Czytaj więcej „Informacja o terminie obowiązywania umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych”

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r. Czytaj więcej „Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych”

Więcej o: Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Czytaj więcej „Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych”

Więcej o: Odbiór odpadów medycznych od mieszkańców

Odbiór odpadów medycznych od mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy

Przypominamy, że Urząd Miasta i Gminy Piaseczno wzorem lat ubiegłych prowadzi odbiór odpadów medycznych od mieszkańców. Jeżeli posiadacie Państwo odpady takie jak: igły, strzykawki itp. prosimy o zgłoszenie tego faktu do Wydziału Gospodarki Odpadami telefonicznie 22 70 17 536 lub mailowo: go@piaseczno.eu. Czytaj więcej „Odbiór odpadów medycznych od mieszkańców”

Więcej o: Przeterminowane leki – co z nimi zrobić?

Przeterminowane leki – co z nimi zrobić?

Przeterminowanych leków nie wolno stosować, nie można ich też wyrzucać do domowego pojemnika na odpady zmieszane. Co z nimi zrobić?

Należy je wrzucać do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach bądź oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Piaseczno ul. Techniczna 6).

Pamiętajmy jednocześnie, że do tych pojemników nie wrzucamy pustych opakowań po lekach np. pudełeczek, pustych blistrów, butelek po syropach, pojemniczków itp.

  • tekturowe opakowania wrzucamy do worka niebieskiego przeznaczonego na makulaturę,
  • puste listki i blistry powinny trafić do pojemnika czarnego na odpady zmieszane,
  • puste słoiczki, buteleczki po lekarstwach należy wrzucać do worka zielonego przeznaczonego na szkło,
  • plastikowe pojemniczki do worka żółtego na surowce wtórne.

Czytaj więcej „Przeterminowane leki – co z nimi zrobić?”