Jak oddać odpady medyczne

Zużyte igły i strzykawki oraz inne odpady medyczne należy:

  • Gromadzić w miejscu ich powstawania w odpowiednich workach i pojemnikach, a po napełnieniu zgłosić do Gminy pod nr tel. 22 736 29 83 lub 701 75 36.
  • Segregować odpadki ostre (np.: igły, skalpele) do opakowań zabezpieczających je przed powtórnym wydostaniem lub przebiciem.
  • Potwierdzić przekazanie odpadów na dokumencie obrotu odpadami, przygotowanym przez firmę odbierającą odpady, zgodnie z Rozporządzeniem MOŚZNiL (Dz.U. z 2019 r., poz 819)

Koszt zakupu opakowań leży po stronie mieszkańca. Worki na odpady medyczne (w kolorze czerwonym) i pojemniki można kupić np. w firmie odbierającej odpady: www.emka-sklep.com.pl

Firmą odbierającą odpady medyczne, z którą Gmina ma podpisaną umowę jest:

 

 

Liczba wyświetleń: 2 014

Ostatnie aktualizacje: