Jak oddać odpady medyczne

Zużyte igły i strzykawki oraz inne odpady medyczne należy:

  • Gromadzić w miejscu ich powstawania w odpowiednich workach i pojemnikach, a po napełnieniu zgłosić do Gminy pod nr tel. 22 701 75 36 lub mailowo na adres go@piaseczno.eu
  • Segregować odpadki ostre (np.: igły, skalpele) do opakowań zabezpieczających je przed powtórnym wydostaniem lub przebiciem.
  • Potwierdzić przekazanie odpadów na dokumencie

Firmą odbierającą odpady medyczne, z którą Gmina ma podpisaną umowę jest:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.

 

 

Liczba wyświetleń: 4 419

Ostatnie aktualizacje: