Kontakt

Wydział Gospodarki Odpadami Gminy Piaseczno


ul. Świętojańska 5A
05-500 Piaseczno

Adres mailowy do wydziału: go@piaseczno.eu

 


Wykaz telefonów

Imię i Nazwisko Telefon Nr pokoju
Marta Kawiak
Magdalena Pierz
 

22 701 75 36

 

sprawy dotyczące Sektora I

108
Wioletta Brzezińska
Katarzyna Jawoszek
 

22 701 75 34

 

sprawy dotyczące Sektora II

107
Edyta Leppin
Anna Misiałkiewicz
 

22 701 75 37

 

sprawy dotyczące Sektora III

110
Paweł Socha 22 701 75 31 105
Barbara Wysocka
Naczelnik Wydziału
 

22 701 75 32

 

106

 


Formularz kontaktowy

 • Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  Informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie jest Gmina Piaseczno, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod numerem tel. (22) 7017588.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu lub numerem telefonu (22) 7017550.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Proszę udowodnij, że jesteś człowiekiem rozwiązując powyższe proste zadanie matematyczne
Liczba wyświetleń: 59 905

Ostatnie aktualizacje: