Więcej o: Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata-2018”

Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata-2018”

Akcja sprzątania świata wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 roku, kiedy 40 tyś. mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię. Liczba jej uczestników co roku rośnie. To międzynarodowa kampania odbywająca się corocznie na całym świecie, zawsze w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Czytaj więcej „Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata-2018””

Powiadamianie o płatnościach

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno wprowadza SMS-owy system powiadamiania o terminie zapłaty zobowiązań lub o powstałych zaległościach z tytułu należności cywilnoprawnych, podatków, opłaty za gospodarowanie odpadami i innych należności publicznoprawnych.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o wysokości Państwa zobowiązaniach w stosunku do Gminy Piaseczno, terminie lub upływie ich zapłaty za pośrednictwem krótkiej wiadomości tekstowej (sms) na nr telefonu, e-mailem na adres poczty elektronicznej uprzejmie prosimy o wypełnienie druku oświadczenia (tutaj).

Podpisane oświadczenie proszę przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno znajdującej się pod wyżej wskazanym adresem.

Więcej o: Sprzątanie Świata 2018 – „Akcja segregacja! 2x więcej 2x czyściej”

Sprzątanie Świata 2018 – „Akcja segregacja! 2x więcej 2x czyściej”

Gmina Piaseczno kolejny raz włącza się aktywnie w ogólnopolską akcję „Sprzątnie Świata–Polska 2018”. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Akcja segregacja! 2x więcej 2x czyściej”. Finał akcji przypada w dniach 21-23 września. Głównym celem jest promowanie selektywnej zbiórki odpadów, która jest bardzo istotna z uwagi na fakt, iż w obecnym roku gminy mają osiągnąć 30% poziomu recyklingu z takich odpadów jak: papier, plastik, metal, tworzywa sztuczne oraz szkło.

Czytaj więcej „Sprzątanie Świata 2018 – „Akcja segregacja! 2x więcej 2x czyściej””

Więcej o: Informacja o możliwości zgłaszania uwag do projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

Gmina Piaseczno informuje o możliwości zgłaszania uwag do opracowywanego przez Urząd Marszałkowski projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami (PGO WM 2024).

W/w dokument jest dostępny:

  1. w serwisie internetowym Samorządu Województwa Mazowieckiego (mazovia.pl) w zakładce Ekologia i Środowisko — Odpady —  Plany Gospodarki odpadami – aktualizacje;
  2. w biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.mazovia.pl/);
  3. na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego (www.dialog.mazovia.pl).

Uwagi i wnioski można wnosić w formie papierowej na adres: Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Kłopotowskiego 5, 03-713 Warszawa oraz drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres wpgo@mazovia.pl. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 1 września 2018 r.

Odbiór odpadów zmieszanych za dzień 15.08.2018 r. (święto)

Szanowni  Mieszkańcy!

Z uwagi na przypadające święto w dniu 15.08.2018 informujemy, iż odbiór odpadów  zmieszanych w miejscowościach Henryków-Urocze, Szczaki, Złotokłos, Runów, Gołków (ul. Bohuna, Gołkowska  od 1 do 17a, Hajduczka, Kettlinga, Billewiczówny, Soroki, Szaniec, Trylogii) Wólka Kozodawska ul. Bukietowa i Gromadzka, Piaseczno (od ul. 11 Listopada do Zagłoby) Chylice oraz Chylice-Pólko nastąpi w dniu 18.08.2018 r. (sobota)

Piknik ekologiczny pod nazwą „Eko-Piątka”

W ramach działań edukacyjnych jak również promowania segregacji odpadów komunalnych Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno kolejny raz wspiera działania placówek oświatowych. Tym razem wziął udział w projekcie ekologicznym pod nazwą „Eko-Piątka”, którego inicjatorem było Przedszkole nr 5 w Piasecznie. Projekt poprzez edukację ekologiczną miał na celu pogłębić wiedzę przedszkolaków z zakresu ochrony środowiska oraz segregacji odpadów.

Czytaj więcej „Piknik ekologiczny pod nazwą „Eko-Piątka””