Odbiór odpadów zmieszanych za dzień 15.08.2018 r. (święto)

Szanowni  Mieszkańcy!

Z uwagi na przypadające święto w dniu 15.08.2018 informujemy, iż odbiór odpadów  zmieszanych w miejscowościach Henryków-Urocze, Szczaki, Złotokłos, Runów, Gołków (ul. Bohuna, Gołkowska  od 1 do 17a, Hajduczka, Kettlinga, Billewiczówny, Soroki, Szaniec, Trylogii) Wólka Kozodawska ul. Bukietowa i Gromadzka, Piaseczno (od ul. 11 Listopada do Zagłoby) Chylice oraz Chylice-Pólko nastąpi w dniu 18.08.2018 r. (sobota)

Piknik ekologiczny pod nazwą „Eko-Piątka”

W ramach działań edukacyjnych jak również promowania segregacji odpadów komunalnych Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno kolejny raz wspiera działania placówek oświatowych. Tym razem wziął udział w projekcie ekologicznym pod nazwą „Eko-Piątka”, którego inicjatorem było Przedszkole nr 5 w Piasecznie. Projekt poprzez edukację ekologiczną miał na celu pogłębić wiedzę przedszkolaków z zakresu ochrony środowiska oraz segregacji odpadów.

Czytaj więcej „Piknik ekologiczny pod nazwą „Eko-Piątka””

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do WPGO 2024

Gmina Piaseczno informuje o możliwości zgłaszania uwag do opracowywanego przez Urząd Marszałkowski projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

W/w dokument jest dostępny:

  1. w serwisie internetowym Samorządu Województwa Mazowieckiego (mazovia.pl) w zakładce Ekologia i Środowisko — Odpady —  Plany Gospodarki odpadami – aktualizacje;
  2. w biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.mazovia.pl/);
  3. na stornie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego (dialog.mazovia.pl).

Uwagi i wnioski można wnosić w formie papierowej na adres: Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Kłopotowskiego 5, 03-713 Warszawa oraz drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres wpgo@mazovia.pl. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 4 kwietnia 2018 r.

Więcej o: Rusza kampania „Segregacja – Rewelacja!”

Rusza kampania „Segregacja – Rewelacja!”

Ostatnie dwa miesiące 2017 roku upłyną pod znakiem kampanii edukacyjnej, zmierzającej do wzmocnienia świadomości ekologicznej mieszkańców naszej gminy. Zamierzamy w najbliższych tygodniach przeprowadzić przeszło 140 prelekcji, które obejmą wszystkich uczniów szkół podstawowych na terenie gminy. Dzieci prócz szerokiej wiedzy dotyczącej systemu gospodarki odpadami w Gminie Piaseczno otrzymają ciekawe materiały w postaci zakładek do książek i planów lekcji. Czytaj więcej „Rusza kampania „Segregacja – Rewelacja!””