Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Złotokłosie w 2017 roku

Gmina Piaseczno informuje, że wzorem lat ubiegłych, będzie funkcjonował mobilny punkt zbiórki odpadów segregowanych zlokalizowany na placu targowym przy ul. 3 Maja w Złotokłosie. Punkt będzie czynny w godzinach 09.00-17.00 zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dzień Tygodnia Miesiąc Dzień
SOBOTA marzec 18
kwiecień 8
maj 20
czerwiec 17
lipiec 15
sierpień 19
wrzesień 16
październik 21
listopad 18

W mobilnym punkcie mieszkańcy Gminy Piaseczno mogą bezpłatnie oddać następujące odpady:
• Odpady wielkogabarytowe
• Gałęzie, trawa, liście
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• Zużyte baterie i akumulatory
• Przeterminowane leki
• Termometry i inne odpady zawierające rtęć
• Zużyte oleje w opakowaniach
• Resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach
• Opony (max. 4 szt. na jednego mieszkańca)
• Frakcje surowcowe opakowaniowe
• Odpadowe środki chemiczne
• Środki ochrony roślin i opakowania po tych substancjach.

Punkt nie będzie zbierać m.in. gruzu z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów oraz popiołu z palenisk domowych.
Mieszkańcy, którzy oddają odpady mogą zostać poproszeni o okazanie kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Liczba wyświetleń: 796

Ostatnie aktualizacje: