Konkurs „Ratuj Naturę – Zbieraj Makulaturę”- zbiórka makulatury -rozstrzygnięty

W konkurencji na zbiórkę makulatury w szkołach najlepszy wynik 5,99 kg w przeliczeniu na jednego
ucznia uzyskał Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie (4,32 kg), III miejsce – Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie (2,15 kg).

Wśród przedszkoli najlepszy wynik uzyskało Przedszkole Nr 10 w Piasecznie z wynikiem 13,07 kg
w przeliczeniu na jednego przedszkolaka, II miejsce zajęło Przedszkole Nr 8 w Piasecznie (10,97 kg), III miejsce– Przedszkole Nr 11 w Piasecznie (5,40 kg).

Wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymają nagrody