Warsztaty prawidłowej segregacji odpadów i kompostowania

Uprzejmie informujemy, iż w ramach prowadzonych działań edukacyjno – informacyjnych z zakresu prawidłowej segregacji odpadów Wydział Gospodarki Odpadami Gminy Piaseczno we współpracy z Piaseczyńską Fundacją Ekologiczną organizuje warsztaty prezentujące prawidłowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi. Celem prowadzonych działań jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, a także promowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz korzyści płynących z kompostowania.

Warsztaty prowadzone są w formie stoiska informacyjno-edukacyjnego, na którym:

 – dzieci rozwiązując rebusy i wypełniając kolorowanki uczą się zasad  prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Za poprawne wykonanie zadań dzieci otrzymują okolicznościowe dyplomy;

– dorośli mogą zapoznać się broszurą „Segregujesz i Zyskujesz” szczegółowo opisującą system gospodarki odpadami obowiązujący w Gminie Piaseczno.

– rodziny, znajomi, dzieci mogą wziąć udział w konkursie: segregacji odpadów na czas. Osoby, które chcą sprawdzić swoją wiedzę o odpadach i ich prawidłowej segregacji  zapraszamy do udziału w konkursie. Zespoły, które wykonają zadanie w najkrótszym czasie otrzymują w nagrodę kompostowniki ufundowane przez Gminę Piaseczno.

Do chwili obecnej gościliśmy w czasie imprez integracyjnych w niżej wymienionych sołectwach:

Wola Gołkowska  –  10 czerwca 2017 r.

Zalesie Górne i Jazgarzew  –  11 czerwca 2017 r.

Żabieniec  –  17 czerwca 2017r.

Chyliczki  –  18 czerwca 2017 r.

Grochowa – Pęchery –  20 czerwca 2017 r.

Henryków -Urocze i Orzeszyn – Pilawa  –  24 czerwca 2017 r.

Runów  –  26 sierpnia 2017r.

Kamionka –  16 września 2017 r

Zachęcamy do współpracy sołtysów.

Poniżej krótka fotorelacja

Liczba wyświetleń: 1 069

Ostatnie aktualizacje: