Konkurs plastyczny „RATUJ NATURĘ – ZBIERAJ MAKULATURĘ” rozstrzygnięty!

W poniedziałek 5 czerwca 2016 r. w Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie rozstrzygnięty został konkurs pt. „RATUJ NATURĘ – ZBIERAJ MAKULATURĘ” organizowany przez Gminę Piaseczno – Wydział Gospodarki Odpadami we współpracy z Piaseczyńską Fundacją Ekologiczną.

Konkurs skierowany był do uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych. Jego celem było podniesienie wiedzy uczniów z dziedziny ochrony środowiska i  ekologii ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. Dodatkowym celem było tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia  w domu i najbliższym otoczeniu oraz zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania odpadów jako tworzywa. Takie działania mają niewymierny wpływ na budowanie szacunku do otaczającej przyrody i środowiska naturalnego.

Zadaniem uczniów było przygotowanie prac plastycznych zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w regulaminie. Klasy 1-3 szkół podstawowych miały za zadnie wykonać kolaż o segregacji odpadów z wykorzystaniem surowców wtórnych, w szczególności makulatury. Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych wykonywali ekologiczne nakrycia głowy wykorzystując różne materiały  pochodzące z odpadów. Zadaniem uczniów klas 1-3 szkół gimnazjalnych było wykonanie foto-plakatu promującego segregację odpadów z uwzględnieniem możliwości wykorzystania odpadów surowcowych (recyklingu), w szczególności makulatury.

Zainteresowanie konkursem było ogromne. Ostatecznie wpłynęło 254 prace. Komisja konkursowa kierując się zgodnością nadesłanej pracy z zadanym tematem, zawartością merytoryczną, estetyką wykonania, oryginalnością, doborem materiału, trwałością i funkcjonalnością dokonała wyboru najlepszych prac w poszczególnych kategoriach.

 LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO

W kategorii klas 1-3 szkół podstawowych:

I miejsce zajął Szymon Piątek (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie),

II miejsce zajęła Karina Kaczmarczyk (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie),

III miejsce zajął Adrian Krasucki (Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie),

Wyróżnieni:

Fanciszek Wachowicz – Zespół Szkół Publicznych w Chylicach

Jana Kruk – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie

Kacper Błaszczak – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie

Kacper Jarnot – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie

Maksymilian Wiśniewski – Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie

Małgorzata Nieć – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie

Marta Jadacka – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie

Pola Dyl – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie

Tymoteusz Smoczyński – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie

 

W kategorii klas 4-6 szkół podstawowych:

I miejsce zajęła Magdalena Stallinga (Zespół Szkół Publicznych w Chylicach),

II miejsce zajęła Justyna Seroczyńska (Zespół Szkół Publicznych  w Jazgarzewie),

III miejsce zajęła Małgorzata Rabsztyn (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie),

Wyróżnieni:

Agnieszka Sapiełkin – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie

Dominika Jakubowska – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie

Gabriela  Grabowska – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie

Jan Zmysłowski – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie

Karolina Tokaj – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie

Lidia Frankowska – Zespół Szkół Publicznych w Chylicach

Marta Jaskólska – Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie

Zuzanna Kowalewicz – Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym

Zuzanna Walenciak  – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie

Zuzanna Zmarzły – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie

W kategorii klas 1-3 gimnazjum:

I miejsce zajęła Amelia Czerczer (Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie),

II miejsce zajęła Aleksandra Szewczyk (Zespół Szkół Publicznych w Gołkowie),

III miejsce zajęła Weronika Tulińska (Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie),

Wyróżnieni:

Aleksandra Bednarska – Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie

Bartłomiej Gryka – Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie

Jan Chruściński – Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie

Kacper Sobota – Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie

Karolina Włodyga – Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie

Natalia Pawłowska – Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie

Paulina Tulińska – Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie

Weronika Florek – Zespół Szkół Publicznych w Gołkowie

Twórcy zwycięskich i wyróżnionych prac otrzymają nagrody z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno podczas „Dnia Energii i Recyklingu”, który odbędzie się w niedzielę 25 czerwca br. na Rynku Miejskim w Piasecznie.

Poniżej galeria prac

KATEGORIA KOLAŻ

KATEGORIA NAKRYCIE GŁOWY

 

KATEGORIA FOTOPLAKAT