Zmiana terminu płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 września br. nastąpi zmiana terminu płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 560/XXVI/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r., w/w opłatę należy uiszczać co miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

Oznacza to, że należność np.: za m-c wrzesień 2020 wpłacamy do 25 września br.

Prosimy o dokonanie ewentualnych zmian w zleceniach stałych na swoich rachunkach bankowych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się bez wezwania:

– przelewem na indywidualny rachunek bankowy,

– gotówką, w tym kasach Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5. (kasy są czynne od pon.  – pt. w godz.  8.00 – 16.00)

Liczba wyświetleń: 1 108

Ostatnie aktualizacje: