Zakaz umieszczania ziemi w odpadach komunalnych

Szanowni Mieszkańcy!

Z informacji otrzymanych od wykonawcy odbierającego odpady komunalne wynika, iż mieszkańcy do bioodpadów wrzucają również ziemię. Jest to prawdopodobnie wynik zbyt dokładnego grabienia ściółki leśnej.

Przypominamy, że w/w ściółka stanowi ważny element ekosystemu. Materiał ściółkujący ogranicza parowanie wody, utrudnia rozwój niechcianych chwastów oraz chroni korzenie roślin przed upałami i zimnem. Dzięki niej gleba nie przesusza się nadmiernie. Ponadto nadmieniamy, że ziemia nie zalicza się do odpadów komunalnych odbieranych w ramach gminnego systemu.

W związku z powyższym informujemy, iż w przypadku stwierdzenia ziemi w workach z odpadami ogrodowymi, nie zostaną one odebrane. Składane reklamacje będą uznawane za bezzasadne.

Dodatkowo przypominamy, że do odpadów ogrodowych wrzucamy wyłącznie: trawę, liście, drobne gałązki, kwiaty doniczkowe oraz odpady kuchenne (np. obierki, fusy z kawy i herbaty, skorupki jaj, reszki jedzenia pochodzenia roślinnego).

 

Liczba wyświetleń: 1 146

Ostatnie aktualizacje: