Wymagania dotyczące pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy!

Z informacji uzyskanych od Wykonawcy odbierającego odpady komunalne wynika, iż odpady wystawiane do odbioru znajdują się w pojemnikach ogrodowych lub metalowych okrągłych typu SM, które nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczny sprzęt. Okrągłe pojemniki posiadają inny wymiar kołnierza przez co nie można ich bezpiecznie podczepić na chwytak. Z tego też względu pojemniki nienormatywne częściej ulegają uszkodzeniu.

Informujemy, iż od 01.12.2022 r. odpady wystawione do odbioru w nienormatywnych pojemnikach nie będą odebrane.

Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania techniczne wynikające z obowiązujących w kraju norm PN-EN 840, w tym być przystosowane do mechanizmów załadowczych stosowanych w samochodach odbierających odpady komunalne np. (norma dla pojemników 120l: PN-EN 840-1:2020-10 bądź poprzednia PN-EN 840-1:2013-05). Ponadto pojemniki powinny być wykonane z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia im odpowiednią odporność na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury. Norma wskazuje na maksymalne obciążenie pojemnika. Informacja o nośności pojemnika umieszczona jest zawsze na produkcie w widocznym miejscu.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o zastąpienie nienormatywnych pojemników, pojemnikami dostępnymi na rynku, które są zgodne z w/w polską normą.

Poniżej prezentujemy przykładowe pojemniki „nienormatywne”.

Liczba wyświetleń: 2 831

Ostatnie aktualizacje: