Warsztaty ekologiczne w Józefosławiu

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno we współpracy z Piaseczyńską Fundacją Ekologiczną (PFE) przeprowadził w niedzielę 30.09.2018 r. warsztaty podczas „5 Kiermaszu Jesiennego w Józefosławiu”. Impreza odbyła się na terenie szkółki roślin ozdobnych i miała charakter pikniku rodzinnego.

Na stoisku organizowanym przez Wydział Gospodarki Odpadami odwiedzający mogli zapoznać się z zasadami kompostowania oraz zmianami w sposobie selektywnej zbiórki odpadów, które zaczną obwiązywać w naszej Gminie od stycznia 2019 r. Dla dzieci przygotowano kolorowanki i rebusy związane z tematyką selektywnej zbiórki odpadów. Każdy uczestnik zajęć otrzymał dyplom i drobny upominek. Zorganizowano również konkurs pt.: „Segregacja odpadów na czas”, podczas którego uczestnicy mogli sprawdzić w praktyce swoją wiedzę na temat zasad selektywnej zbiórki odpadów. Zadanie polegało na posegregowaniu w jak najkrótszym czasie rekwizytów z odpadów do odpowiednich pojemników. Dla tych, którzy uzyskali najlepsze wyniki Gmina Piaseczno przygotowała drobne  nagrody w postaci tekstylnych toreb na zakupy, kubków i koszulek.

W „kawiarni naukowej” zorganizowanej na terenie szkółki odbyły się warsztaty ekologiczne. Przedstawiciele PFE zaprezentowali pokaz multimedialny dotyczący kompostowania. Uczestnicy prezentacji  mogli zapoznać  się z zasadami kompostowania, odpadach biodegradowalnych, które mogą być użyte w tym  procesie  oraz  korzyściach płynących z  wykorzystania  kompostu  do użyźniania gleby w  ogrodzie. Po prelekcji odbyła się dyskusja oraz wymiana doświadczeń miedzy jej uczestnikami.

Liczba wyświetleń: 280

Ostatnie aktualizacje:

Ten artykuł nie był modyfikowany od czasu publikacji.