Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata-2018”

Akcja sprzątania świata wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 roku, kiedy 40 tyś. mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię. Liczba jej uczestników co roku rośnie. To międzynarodowa kampania odbywająca się corocznie na całym świecie, zawsze w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W Polsce „Sprzątanie Świata” odbywa się corocznie począwszy od 1994 roku. Krajowym patronatem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W Akcji uczestniczy głównie młodzież szkolna, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie od kilku lat organizuje akcję „Sprzątania Świata”, w której biorą udział dzieci i młodzież z piaseczyńskich szkół oraz tradycyjnie przedszkolaki z Przedszkola nr 10. Uczniowie wraz z nauczycielami i opiekunami sprzątają wyznaczone tereny: parki, trawniki, jak również najbliższe okolice swoich szkół i boiska szkolne. Wydział Gospodarki Odpadami dostarcza uczestnikom niezbędne materiały do przeprowadzenia akcji tj. worki, rękawice oraz plakaty promujące akcję jak również zapewnia odbiór zebranych odpadów. W jednej ze szkół podstawowych zorganizowano zbiórkę zużytych telefonów komórkowych, które po zakończeniu akcji zostaną odebrane przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie. Dodatkowo w ramach akcji poza sprzątaniem wskazanych terenów, nauczyciele przeprowadzili w klasach pogadanki z zakresu edukacji odpadowej, przypomnieli na czym polega segregacja odpadów oraz możliwość wykorzystania surowców wtórnych, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” – na składowisku w lesie czy rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafić do wykorzystania funkcjonując jako surowce.

Uświadomili dzieciom, że system gospodarki odpadami komunalnymi nie będzie działał prawidłowo, jeśli jego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli dlaczego ważne jest , aby prawidłowo postępować z odpadami.

„Sprzątanie Świata” to wspólna lekcja, której celem jest poszanowanie środowiska oraz budowanie świadomości ekologicznej od najmłodszych lat.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji i zapraszamy za rok.

 

Liczba wyświetleń: 755

Ostatnie aktualizacje: