Szkoła Recyklingu w Piasecznie

Prelekcje na temat recyklingu oraz selektywnej zbiórki odpadów, a także warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów to kolejne elementy kampanii „Segregujesz i zyskujesz”, realizowanej przez Wydział Gospodarki Odpadami Gminy Piaseczno.

Od 17 października br. przez tydzień w dziesięciu szkołach podstawowych, zlokalizowanych na terenie gminy Piaseczno odbywają się zajęcia dotyczące gospodarki odpadami. Uczniowie klas V i VI będą brali udział w prelekcjach, podczas których dowiedzą się m.in. jakie są sposoby postępowania z odpadami, na czym polega kompostowanie, a także w jaki sposób na terenie gminy zagospodarowuje się odpady problemowe, takie jak baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy też przeterminowane leki. Podczas zajęć podjęty będzie także temat niskiej emisji.

– Zagospodarowanie odpadów poprzez ich spalanie w domowych piecach jest dużym problemem środowiskowym na terenie naszej gminy. Mieszkańcy w ten sposób pozbywają się często butelek plastikowych, kubeczków po jogurtach oraz kolorowych czasopism, nie mając świadomości zagrożeń dla zdrowia i środowiska, wynikających z takiego postępowania. Z tego względu tematyka ta została poruszona również w ramach kampanii „Segregujesz i zyskujesz” – wyjaśnia Barbara Wysocka, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami w Gminie Piaseczno.

Recykling na święta

Elementem projektu są także warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów, w ramach których uczniowie przy użyciu odpadów (np. starych gazet, tektury, skrawków materiałów, niepotrzebnych guzików) tworzą kartki świąteczne.

– Warsztaty mają pokazać, że z na pozór niepotrzebnych rzeczy, które często trafiają do śmietnika, przy odrobinie kreatywności, można zrobić piękne kartki świąteczne. Mimo że do świąt jest jeszcze trochę czasu, to tymi zajęciami chcemy zachęcić uczniów do udziału w naszym konkursie plastycznym pn. „Re:kreacje, czyli recyklingowe dekoracje świąteczne” – dodaje B. Wysocka.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, których zadaniem jest przygotowanie dekoracji świątecznej przy użyciu odpadów. Organizatorem i koordynatorem I etapu – szkolnego pozostaje nauczyciel, wychowawca miejscowej placówki, który jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu złożonych do konkursu prac i wybrania w oparciu o ustalone przez siebie kryteria maksymalnie trzech najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej (odrębnie dla klas I-III oraz dla klas IV-VI). Prace do 7 listopada 2016 r. winny być listownie lub osobiście dostarczone do Wydziału Gospodarki Odpadami (ul. Wojska Polskiego 54). Oceny konkursowych prac w II etapie dokona jury, które wyłoni trzech laureatów. Uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się23 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5). – Patrząc na efekty prac dzieci w ramach warsztatów,  już po pierwszym dniu realizacji projektu, jestem przekonana, że jury będzie miało niezwykle trudne zdanie w wyborze laureatów – podkreśla Barbara Wysocka.

Patronatem honorowym kampanię „Segregujesz i zyskujesz” objęli Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, Starosta Piaseczyński oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują gazety „Przegląd Piaseczyński” oraz „Kurier Południowy”, miesięcznik „Przegląd Komunalny”, a także portale: powiat-piaseczynski.info, Piaseczno24.net, Portalkomunalny.pl, Zielonalekcja.pl oraz telewizja iTV Piaseczno.

 

Więcej informacji udzieli:

Barbara Wysocka

Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami

tel. 22 736 29 85

e-mail: wysocka@piaseczno.eu

Start

Liczba wyświetleń: 1 135

Ostatnie aktualizacje:

  • 17 kwietnia 2018 o 09:08:56 [aktualna wersja] przez Wydział Gospodarki Odpadami
  • 2 listopada 2016 o 11:14:58 przez Wydział Gospodarki Odpadami