Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2016” podsumowanie

Przedszkole nr 10

Gmina Piaseczno po raz kolejny włączyła się aktywnie w ogólnopolską akcję „Sprzątanie świata Polska – 2016”, tym razem odbywającą się pod hasłem  „Podaj dalej…Drugie życie odpadów”. Finał akcji przypadł na 16-18 września.

W akcji koordynowanej przez Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno wzięło  udział ponad 4200 uczniów z piaseczyńskich szkół w tym również dzieci z  Przedszkola nr 10. Każda placówka otrzymała worki, rękawice oraz plakaty promujące akcję. Posprzątano parki, lasy, tereny rekreacyjne oraz tereny wokół szkół.

Do tegorocznej akcji włączyli się również mieszkańcy miejscowości Pilawy Orzeszyna i Chojnowa sprzątając pobliski las.

Pod hasłem tegorocznej kampanii „Podaj dalej…Drugie życie odpadów” w szkołach zorganizowano apele oraz zajęcia edukacyjne i plastyczne. Na lekcjach wychowawczych przeprowadzono pogadanki na tematy związane z ekologią, segregacją odpadów oraz recyklingiem.

Szkoła Podstawowa nr 5, przeprowadziła projekt przyrodniczy po nazwą. „Policz opakowania, które zużywa twoja rodzina„ składający się z dwóch zadań.

W pierwszym zadaniu uczestniczyli uczniowie klas IV –VI którzy mieli policzyć ile opakowań plastikowych zużywa rodzina w przeciągu tygodnia. Wyniki obliczeń dotyczące zużycia plastikowych butelek zostały przedstawione na wystawach szkolnych.

Celem drugiej części projektu była ocena stopnia rozkładu odpadów takich jak ogryzek od jabłka, kubek plastikowy oraz kawałek drewna, które uczniowie zakopali na terenie szkoły. Wszystkie przedmioty zostaną odkopane 22 kwietnia 2017 r. w Dzień Ziemi. Wtedy uczniowie ocenią rozkład zakopanych produktów.

W trakcie realizacji projektu ekologicznego uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób można ograniczyć ilość odpadów, jak długo trwa rozkład poszczególnych rodzajów odpadów i jaki to ma wpływ na środowisko. Każda klasa przygotowała własne rady na odpady, które zostały umieszczone na szkolnych tablicach.

Podjęte działania mają na celu zwrócenie uwagi każdego z nas na segregację odpadów, aby łatwiej i skuteczniej poddać je procesowi recyklingu – czyli odzyskaniu z  segregowanych odpadów jak największej ilości materiałów i surowców, przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów na ich ponowne przetworzenie. Powtórnie przetworzone i  wykorzystane odpady są coraz częściej wykorzystywane w produkcji przedmiotów codziennego użytku np.: papieru toaletowego, doniczek, torebek oraz bluz polarowych, które wyprodukowane są z włókna poliestrowego.np. z 35 butelek pet można wyprodukować bluzę polarową.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w przeprowadzonej akcji oraz firmie PUK Sita Sp. z o. o. za dostarczenie worków, rękawic i plakatów do placówek oświatowych oraz za odbiór i za gospodarowanie zebranych odpadów.

Liczba wyświetleń: 1 138

Ostatnie aktualizacje: