Sprostowanie dot. harmonogramów odbioru odpadów na 2017 rok

Gmina Piaseczno uprzejmie informuje, że w harmonogramie wywozu odpadów z sektora III obsługiwanego przez firmę PPHU LEKARO, Rejony: I – VIII (dla zabudowy jednorodzinnej), nastąpiła pomyłka pisarska w terminach odbioru choinek w miesiącu styczniu 2017 roku.

Prawidłowe daty odbioru w/w odpadów w poszczególnych Rejonach są następujące:

Rejon I 10.01
Rejon II 10.01
Rejon III 11.01
Rejon IV 11.01
Rejon V 12.01
Rejon VI 12.01
Rejon VII 14.01
Rejon VIII 14.01

 

Jednocześnie Gmina informuje, że w dostarczonych harmonogramach dla miejscowości Henryków Urocze obsługiwanej przez firmę PUK SITA Piaseczno Sp. z o.o., nastąpiła pomyłka w nazewnictwie dnia tygodnia, w którym będzie odbierane szkło. Prawidłową nazwą będzie piątek. Podane daty odbioru są prawidłowe

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Liczba wyświetleń: 1 057

Ostatnie aktualizacje: