Informacja dot. odpadów na 2018 rok

Gmina Piaseczno uprzejmie informuje, że w 2018 roku odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Piaseczno nadal będą odbierane przez firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SITA Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO  Jolanta Zagórska z siedzibą w Woli Duckiej 70A, Glinianka.

         Firma PUK SITA Piaseczno Sp. z o.o. obsługuje następujące sektory:

 1. Sektor I – Zachodni obejmujący obszar sołectw Antoninów – Kuleszówka, Baszkówka, Bąkówka, Bobrowiec, Głosków Letnisko, Głosków, Gołków, Henryków Urocze, Kamionka, Mieszkowo, Robercin, Runów, Szczaki, Wola Gołkowska, Wólka Pracka, Złotokłos oraz obszar miasta Piaseczno na zachód od linii kolejowej Warszawa – Radom (Zalesie Dolne),
 2.  Sektor II – Wschodni obejmujący obszar sołectw Bogatki, Chojnów, Chylice, Chyliczki, Grochowa – Pęchery, Jastrzębie, Jazgarzew, Jesówka, Łbiska, Orzeszyn Pilawa, Siedliska, Wólka Kozodawska, Zalesie Górne, Żabieniec.Firma PPHU LEKARO:
 1. Sektor III – Północny obejmujący obszar sołectw Julianów i Józefosław oraz obszar miasta Piaseczno na wschód od linii kolejowej Warszawa – Radom.Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się w godzinach 7.00-20.00 według harmonogramów.  W dniu odbioru odpadów pojemniki lub worki należy wystawić przed posesję do godz. 07.00 lub udostępnić altanki śmietnikowe. Odpady nieudostępnione nie będą odebrane. W przypadku gromadzenia odpadów w altanach śmietnikowych dostęp do altany musi być zapewniony od strony drogi lub ulicy, w innych przypadkach odpady muszą być wystawione przed posesję.

Zasady odbioru odpadów komunalnych nie ulegają zmianie, tzn.:

 • odpady komunalne zmieszane powinny być gromadzone w pojemnikach,
 • odpady segregowane „suche” (papier, plastik, metal, tekstylia) należy gromadzić w workach koloru żółtego lub opisanych pojemnikach. Worki na w/w odpady będą pozostawiane przez Wykonawców na posesji na zasadzie „wymiany”,
 • odpady szklane w workach koloru zielonego lub opisanych pojemnikach. Worki na w/w odpady będą pozostawiane przez Wykonawców na posesji na zasadzie „wymiany”,
 • odpady zielone i bioodpady należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub przeźroczystych workach dowolnego koloru (z wyłączeniem żółtego i zielonego) o pojemności max. 120 l. Mieszkańcy sami zaopatrują się w w/w worki.

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu segregacji będą opisane w harmonogramach,  dostarczonych przez Wykonawców, ulotkach oraz na stronie internetowej Gminy.

W przypadku gromadzenia odpadów w pojemnikach lub workach niezgodnie z ich przeznaczeniem, odpady nie zostaną odebrane a pojemnik zostanie oznakowany czerwoną kartką.

Jednocześnie Gmina Piaseczno informuje, że wysokość opłat za gospodarowanie odpadami oraz indywidualne numery rachunków bankowych nie ulegną zmianie.

Nadal będzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Technicznej 6. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-18.00 oraz w soboty w godzinach 09.00-17.00. Dodatkowo w okresie marzec-listopad w każdą 3 sobotę miesiąca w godzinach 09.00-17.00 będzie funkcjonował punkt mobilny w Złotokłosie zlokalizowany przy ul. 3 Maja na terenie placu targowego. Do w/w punktów można bezpłatnie oddać następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych:

 • odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, duże elementy metalowe, drewniane lub z tworzyw sztucznych)
 • gałęzie (drobne i wymagające rozdrobnienia), trawa, liście
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, m.in. świetlówki i żarówki
 • sprzęt AGD, audio-video, komputerowy, elektronarzędzia, zabawki elektryczne i elektroniczne
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane leki
 • termometry i inne odpady zawierające rtęć
 • zużyte oleje w opakowaniach
 • środki ochrony roślin i opakowania po tych substancjach
 • resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach
 • opony max. 4 szt. od jednego mieszkańca
 • frakcje surowcowe opakowaniowe
 • odpadowe środki chemiczne
 • frakcje surowcowe
 • popiół z palenisk domowych
 • drobne odpady poremontowe

Mieszkańcy, którzy oddają odpady mogą zostać poproszeni o okazanie kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

Liczba wyświetleń: 1 710

Ostatnie aktualizacje: