Punkt mobilny w Złotokłosie – 16 maja br.

Informujemy, że w najbliższą sobotę 16 maja br. będzie funkcjonował mobilny punkt w Złotokłosie zlokalizowany na terenie placu targowego przy ul. 3 Maja.

W mobilny punkcie mieszkańcy Gminy Piaseczno mogą bezpłatnie oddać następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych:

 • odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, duże elementy metalowe, drewniane lub z tworzyw sztucznych)
 • gałęzie (drobne i wymagające rozdrobnienia), trawa, liście
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, m.in. świetlówki i żarówki energooszczędne, sprzęt AGD, audio-video, komputerowy, elektronarzędzia, zabawki elektryczne i elektroniczne
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane leki
 • termometry i inne odpady zawierające rtęć
 • zużyte oleje w opakowaniach
 • środki ochrony roślin i opakowania po tych substancjach
 • resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach
 • opony max. 4 szt. od jednego mieszkańca
 • frakcje surowcowe opakowaniowe
 • odpadowe środki chemiczne
 • frakcje surowcowe

Mieszkańcy, którzy oddają odpady mogą zostać poproszeni o okazanie dowodu osobistego, kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Liczba wyświetleń: 358

Ostatnie aktualizacje: