Podsumowanie akcji „Sprzątania Świata – Polska 2022”

Mimo pandemii koronawirusa, finał 28 akcji „ Sprzątanie świata”, pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem placówek oświatowych. W tym roku do akcji sprzątania zgłosiło się aż 6 przedszkoli oraz 12 szkół. Uczestnikom udało się zebrać blisko 170 worków z odpadami, zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji. 

W ramach kampanii dzieci z Placówek Oświatowych uczestniczyły w zajęciach ekologicznych, konkursach o tematyce ekologicznej, pogadankach i zabawach dot. tematu przeprowadzonej akcji.

Zaangażowanie ze strony dzieci jak i nauczycieli było ogromne, nawet opady deszczu nie posuły zaplanowanej na ten dzień akcji. Najmłodsi uczestnicy do Akcji Sprzątania Świata przygotowali się na 6 +, w odpowiednim stroju  dumnie maszerowali, aby posprzątać okoliczny las oraz teren wokół swojego przedszkola. Na zajęciach przedszkolaki pogłębiły swoja wiedzę dot. recyklingu jak i segregowania odpadów tj. umieszczania różnego rodzaju frakcji odpadów w pojemnikach o odpowiednim kolorze.

W szkołach podstawowych jak i ponadpodstawowych  przeprowadzono różnego rodzaju konkursy o tematyce ekologicznej. Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych przeprowadzili prezentację multimedialną o tematyce proekologicznej. Odbyły się pogadanki zachęcające i  promujące segregację odpadów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ograniczenia wytwarzanego plastiku promując przy tym zasadę 5R. W jednej ze szkół uczniowie wykonali gazetki ścienne pokazujące poprzednie edycje oraz historię Akcji Sprzątania Świata. Dodatkowo oprócz w/w działań uczniowie mogli pogłębić swoja wiedzę podczas oglądania filmu edukacyjnego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, koordynatorem akcji był Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, którego zadaniem było dostarczenie do placówek worków, rękawic oraz plakatów promujących akcję.

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy czynnie uczestniczyli w tegorocznej akcji „Sprzątania Świata – Polska” i wspólnie porządkowali wybrane tereny.

 

Liczba wyświetleń: 164

Ostatnie aktualizacje: