Piaseczyński Test Wiedzy o Odpadach

Uczniowie piaseczyńskich szkół podstawowych od marca biorą udział w prelekcjach poświęconych odpadom. Ich wiedza w tym zakresie zostanie sprawdzona podczas I Piaseczyńskiego Testu Wiedzy o Odpadach, który odbędzie się 13 czerwca br.

W ramach prelekcji uczniowie dowiadywali się, w jaki sposób zagospodarowywane są odpady, jakie są konsekwencje zanieczyszczania środowiska, jak długo rozkładają się nasze śmieci, na czym polega recykling, a także jakie korzyści przynosi. Zajęcia zaplanowano we wszystkich dziesięciu szkołach podstawowych.

Organizowany przez Wydział Gospodarki Odpadami Piaseczyński Test Wiedzy o Odpadach ma na celu sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu gospodarki odpadami i recyklingu, dlatego odbędzie się zaraz po zakończeniu prelekcji we wszystkich szkołach – podkreśliła Barbara Wysocka, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami w Gminie Piaseczno.

Test zostanie zorganizowany w dwóch kategoriach wiekowych – odrębnie dla klas IV-V oraz odrębnie dla klas VI-VIII. Z każdej szkoły może wziąć udział maksymalnie sześć osób (po trzy w każdej kategorii). Test odbędzie się 13 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie (sala patio) o godz. 9.00 (klasy IV-V) oraz 10.00 (klasy VI-VIII). Warto wziąć w nim udział, gdyż dla laureatów przygotowano ciekawe nagrody – tablet, aparat fotograficzny, a także sprzęt sportowy.

Regulamin Konkursu – Piaseczyński Test Wiedzy o Odpadach

Liczba wyświetleń: 849

Ostatnie aktualizacje: