Odbiór azbestu w 2021 roku

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że z dniem 09 listopada 2021 roku został zakończony nabór wniosków na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski złożone po tym terminie zostaną zrealizowane w 2022 roku.

Liczba wyświetleń: 62

Ostatnie aktualizacje: