Nabór wniosków na odbiór azbestu w 2023 roku

Informujemy o naborze wniosków na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piaseczno, które będą realizowane od kwietnia/maja 2023 roku po wyborze wykonawcy. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani usunięciem azbestu ze swojej nieruchomości mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

Wzory dokumentów dostępne są:

– na stronie Wydziału Gospodarki Odpadami www.odpady.piaseczno.eu w zakładce „Utylizacja azbestu”

– w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

– w kancelarii Wydziału Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A

Wypełnione wnioski należy składać:

– osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub w kancelarii Wydziału Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A lub

– wysłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub

– za pomocą aplikacji e-PUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące azbestu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami pod numerem telefonu (22) 70-17-537 lub mailowo go@piaseczno.eu.

 

Liczba wyświetleń: 399

Ostatnie aktualizacje: