Dodatkowe mobilne punkty zbiórki odpadów w Piasecznie i Żabieńcu

W celu ułatwienia mieszkańcom gminy Piaseczno pozbycia się odpadów zostały uruchomione dodatkowe mobilne punkty zbiórki odpadów segregowanych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych i problemowych.

Nowe punkty znajdują się w miejscowościach:

Piaseczno – u zbiegu ul. Wołodyjowskiego i 11 Listopada 2016

Żabieniec – u zbiegu ulic Głównej i Rybackiej (przy sklepie)

Mobilne punkty działają w okresie od września do listopada 2016 r. wg następującego harmonogramu:

Dzień Tygodnia Miesiąc  Dzień
SOBOTA wrzesień 10. 24
październik 8, 22
listopad 5, 19

Punkty są czynne w godzinach 9.00 – 17.00. Z punktów mogą korzystać mieszkańcy Gminy Piaseczno.

Przypominamy, że nadal funkcjonują mobilne punkty w miejscowościach:

 • Zalesie Dolne – u zbiegu ulic Bukowej i Al. Brzóz – plac przy Szkole Podstawowej Nr 2, Al. Kasztanów 12
 • Zalesie Górne – u zbiegu ulic Wiekowej Sosny, Koralowych Dębów i Młodych Wilcząt – (tzw.: Domanka)
 • Złotokłos – teren placu targowego przy ul. 3 Maja

Z pełnym harmonogramem pracy mobilnych punktów można zapoznać się w poświęconej im zakładce 

W każdym z mobilnych punktów można bezpłatnie oddać następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych:

 • odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, duże elementy metalowe, drewniane lub z tworzyw sztucznych)
 • gałęzie (drobne i wymagające rozdrobnienia), trawa, liście
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, m.in. świetlówki i żarówki
 • energooszczędne, sprzęt AGD, audio-video, komputerowy, elektronarzędzia, zabawki elektryczne i elektroniczne
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane leki
 • termometry i inne odpady zawierające rtęć
 • zużyte oleje w opakowaniach
 • środki ochrony roślin i opakowania po tych substancjach
 • resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach
 • opony max. 4 szt. od jednego mieszkańca
 • frakcje surowcowe opakowaniowe
 • odpadowe środki chemiczne
 • frakcje surowcowe

Mobilny punkt nie będzie zbierać gruzu z przeprowadzanych samodzielnie drobnych remontów i popiołu z palenisk domowych. Mieszkańcy, którzy oddają odpady mogą zostać poproszeni o okazanie kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

Liczba wyświetleń: 1 128

Ostatnie aktualizacje: