Azbest

Gmina Piaseczno uprzejmie informuje, iż otrzymała dotację w wysokości 33.600,00 zł na „Odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych oraz rur azbestowo-cementowych z obiektów należących do osób fizycznych z terenu gminy Piaseczno”. Dofinansowanie zostało udzielone ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców do składania wniosków na odbiór i utylizację azbestu. Wzory dokumentów dostępne są:

Odbiór azbestu odbywa się sukcesywnie od maja do listopada br. Prosimy o odpowiednie przygotowanie odpadów do transportu, tj. zdemontowane płyty azbestowe należy złożyć na paletach i ofoliować.

Szczegółowe informacje dotyczące azbestu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A, pod numerem telefonu (22) 70-17-537 lub mailowo go@piaseczno.eu

 

Liczba wyświetleń: 554

Ostatnie aktualizacje: