Sprzątanie Świata 2018 – „Akcja segregacja! 2x więcej 2x czyściej”

Gmina Piaseczno kolejny raz włącza się aktywnie w ogólnopolską akcję „Sprzątnie Świata–Polska 2018”. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Akcja segregacja! 2x więcej 2x czyściej”. Finał akcji przypada w dniach 21-23 września. Głównym celem jest promowanie selektywnej zbiórki odpadów, która jest bardzo istotna z uwagi na fakt, iż w obecnym roku gminy mają osiągnąć 30% poziomu recyklingu z takich odpadów jak: papier, plastik, metal, tworzywa sztuczne oraz szkło.

Głównymi uczestnikami akcji będą dzieci i młodzież z placówek oświatowych. Jednak do poprawy czystości naszego otoczenia może przyczynić się każdy z nas. Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do sumiennego i świadomego segregowania odpadów.

Liczba wyświetleń: 373

Ostatnie aktualizacje:

Ten artykuł nie był modyfikowany od czasu publikacji.