Podsumowanie akcji Sprzątania Świata – 2023

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie od kilku lat włącza się i koordynuje akcję „Sprzątania Świata”, w której biorą udział dzieci i młodzież z piaseczyńskich szkół oraz przedszkoli.

Uczniowie wraz z nauczycielami i opiekunami posprzątali wyznaczone przez siebie tereny. Były to: okolice placówek szkolnych oraz przedszkolnych i ich tereny, place zabaw, okolice cmentarzy i kościołów, tereny parków, przydrożne ulice, tereny wokół przydrożnych sklepów i restauracji oraz teren przy stadionie miejskim.

W tegorocznej akcji Sprzątania Świata wzięło udział około 4800 osób. Ze wszystkich terenów objętych sprzątaniem zebrano łącznie około 630 szt. worków. Jest to duża liczba co może świadczyć, że nadal mamy wiele do zrobienia w zakresie dbałości o środowisko i prawidłowego postępowania z odpadami.

Dodatkowo w ramach akcji nauczyciele przeprowadzili w klasach pogadanki oraz quizy na temat segregacji odpadów, recyklingu i potrzeby dbania o otaczającą nas przyrodę. Uczniowie wykonali również prace plastyczne dotyczące ekologii, z których powstały gazetki szkolne. W jednej ze szkół w ramach akcji przeprowadzono lekcję rozpoznawania grzybów wraz z wykonaniem ich modeli, których wystawa odbyła się w ogródku szkolnym. W przedszkolach odbyły się prezentacje multimedialne, konkursy wiedzy, powstały zabawki z surowców wtórnych tj. bębenki, marakasy oraz przeprowadzono różnego rodzaju zabawy np. zabawy z piosenką „kolorowe kontenery”, zabawy tematyczne – „gdzie wyrzucić te śmieci?”.

Mamy nadzieję, że podjęte działania proekologiczne zaszczepią w młodych mieszkańcach gminy Piaseczno troskę o środowisko naturalne oraz przyczynią się do zwiększenia wiedzy w zakresie segregacji odpadów.

 

 

Liczba wyświetleń: 378

Ostatnie aktualizacje: