Nowe zasady. Jak poprawnie segregować odpady?

Plastik i metal do żółtego, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a bioodpady do brązowego pojemnika – tak w uproszczeniu już wkrótce będzie wyglądał system segregacji odpadów na terenie gminy Piaseczno. Ile czasu mają mieszkańcy by nauczyć się nowych zasad?

Aktualnie gmina organizuje przetarg, dotyczący wywozu i zagospodarowania odpadów, dlatego zapowiadany wcześniej termin wejścia w życie nowych zasad segregacji odpadów od początku nowego roku, przesunie się o trzy miesiące. Oznacza to, że do końca marca 2019 r. nie zmienią się ani zasady segregacji na terenie Piaseczna, ani też stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów – powiedziała Barbara Wysocka, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami w Gminie Piaseczno.

 

Co przyniosą zmiany?

Zapowiadana od kwietnia 2019 r. zmiana systemu selektywnego zbierania odpadów wprowadzi na terenie Piaseczna podział odpadów na pięć frakcji. Do pojemnika/worka żółtego trafiać będą odpady wytworzone z tworzyw sztucznych i metalu, a także opakowania wielomateriałowe (czyli tzw. tetrapaki, np. kartony po mleku, sokach), zielonego – szkło, niebieskiego – papier i tektura, a do brązowego – odpady kuchenne (np. obierki po owocach i warzywach). Do 30 listopada od mieszkańców będą odbierane także odpady zielone (np. skoszona trawa, liście), które należy oddzielnie zbierać w workach lub pojemnikach w dowolnym kolorze, z wyjątkiem kolorów: żółtego, niebieskiego i zielonego. Odpady, które nie nadają się do recyklingu powinny w ostateczności trafić do pojemnika lub worka na odpady zmieszane, który jest w kolorze czarnym. Odpady wielkogabarytowe (np. stare meble i szafy), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telefony lub telewizory), opony samochodowe, farby, lakiery czy też przeterminowane lekarstwa mieszkańcy nadal powinni oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Piaseczno, ul. Techniczna 6). Warto mieć na uwadze, że im więcej odpadów przekażemy do recyklingu, tym lepsza kondycja naszej gospodarki. Z przetworzonych surowców można bowiem wyprodukować włókna do polarów, kanistry do paliw, wieszaki do ubrań, meble ogrodowe czy też nawet części samochodowe. Należy więc pamiętać, że segregujesz i…zyskujesz.

Akcja: właściwa segregacja

By właściwie segregować odpady mieszkańcy muszą wiedzieć, jak mają to robić. W wyjaśnieniu nowych zasad ma mieszkańcom pomóc realizowana przez Gminę Piaseczno kampania edukacyjna pn. „Segregujesz i zyskujesz”. W jej ramach do końca czerwca 2019 r. odbędą się spotkania z mieszkańcami, prelekcje w szkołach, spektakle teatralne w przedszkolach, a także zostaną przygotowane materiały informacyjno-edukacyjne w postaci broszur i artykułów w lokalnej prasie. – Będziemy informować mieszkańców o zmianie systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Piaseczno przy każdej możliwej okazji, by w momencie wejścia w życie nowych zasad byli do niej dobrze przygotowani – zapewniła Barbara Wysocka. Działania edukacyjne rozpoczną się jeszcze w grudniu br. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej gminy: https://odpady.piaseczno.eu/, na której na bieżąco publikowane będą informacje dotyczące realizowanych działań oraz przydatne informacje na temat nowego systemu segregacji śmieci.

Piaseczno nie jest jedynym miastem w Polsce, w którym w najbliższym czasie zajdą istotne zmiany w zakresie gospodarki odpadami. W lipcu 2017 r. weszło bowiem w życie rozporządzenie, które ujednoliciło system zbierania odpadów komunalnych na terenie całego kraju. W związku z tym w przyszłości nie będzie już dylematów, związanych z tym, jak segregować odpady w danej miejscowości, bo czy będzie się na Pomorzu, Mazowszu czy w Wielkopolsce wszędzie obowiązywać będzie jednolity system segregacji odpadów. W uproszczeniu będzie on oparty na pięciu kolorach: żółtym przeznaczonym dla plastiku i metali, zielonym – dla szkła, niebieskim  – dla papieru, brązowym dla odpadów organicznych oraz czarnym dla odpadów zmieszanych. Może się wydawać, że nie wygląda to „kolorowo” , jednak zgodnie z ideą „Segregujesz i zyskujesz” , taki sposób postępowania z odpadami będzie wiązał się z wieloma korzyściami, nie tylko ekologicznymi, ale również ekonomicznymi.

Liczba wyświetleń: 3 080

Ostatnie aktualizacje: