Konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Wydział Gospodarki Odpadami ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) pt. „Ograniczam, kompostuję i nie marnuję”. Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w obszarze ochrony środowiska, segregacji odpadów komunalnych, kompostowania bioodpadów oraz promowania idei „less waste”. Konkurs jest częścią kampanii „Myśl globalnie – segreguj lokalnie”.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie tekstu literackiego prezentującego działania zmierzające do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, sposobu prawidłowego postępowania z odpadami oraz ich kompostowania.

Wymagania dotyczące pracy konkursowej:

  • Część pisemna: tekst max. 3 strony A4, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki: 13, margines 2,5 cm., odstęp między wierszami – pojedynczy (1), w formacie Word i PDF.
  • Część artystyczna: samodzielnie zrobione zdjęcia (1-3 zdjęcia) nawiązujące do tekstu.

Prace można nadsyłać w dniach od 1-30 kwietnia br. na adres: go@piaseczno.eu wraz z  wymaganym oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych oraz metryczką.

Spośród wszystkich przesłanych prac komisja wyłoni po trzech laureatów i przyzna po trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Zachęcamy do uczestnictwa.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie oraz wymagania dot. prac konkursowych określa regulamin konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju na stronie www.odpady.piaseczno.eu .

plakat uczniowie ograniczam kompostuje nie marnuje

 

Załączniki

Liczba wyświetleń: 323

Ostatnie aktualizacje:

Ten artykuł nie był modyfikowany od czasu publikacji.