Kolorystyka pojemników/worków do gromadzenia odpadów od 01.07.2022 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że selektywnie zebrane odpady powinny być gromadzone w pojemnikach i workach odpowiedniego koloru.

Kolorystyka wynika z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 poz. 906) i przedstawia się następująco:

  • Odpady z papieru – zbieramy w pojemnikach/workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”
  • Odpady szklane – zbieramy w pojemnikach/workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”
  • Odpady z metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych – zbieramy w pojemnikach/workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale
    i tworzywa sztuczne”
  •  Bioodpady – zbieramy w pojemnikach/workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”

Odpady resztkowe tzw. „odpady zmieszane” zbieramy do pojemnika w kolorze czarnym oznaczonym napisem „Zmieszane”.

W naszej Gminie od lat obowiązuje selektywna zbiórka odpadów oraz w/w kolorystyka. Takie informacje znajdują się w harmonogramie odbioru odpadów jak również w ulotce, którą otrzymali Państwo wraz z decyzją dotyczącą podatku od nieruchomości.

W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców aby stosowali się do w/w wytycznych.

 

Liczba wyświetleń: 1 817

Ostatnie aktualizacje: