Zasady odbioru

Gmina Piaseczno informuje, że w 2017 roku nadal kontynuuje program bezpłatnego odbioru i utylizacji azbestu. Wykonawcą odbierającym wyroby azbestowe w 2017 roku jest firma PHUP „EURO-GAZ” Sp.j. z siedzibą w: Zgórsko ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny.

Mieszkańców, którzy chcą skorzystać z powyższego programu zachęcamy do złożenia odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Wzory dokumentów dostępne są:
• na stronie internetowej Wydziału Gospodarki Odpadami: www.odpady.piaseczno.eu/odbior-plyt-i-rur-azbestowo-cementowych-od-osob-fizycznych/
• w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5
• w Wydziale Gospodarki Odpadami przy ul. Wojska Polskiego 54.

Odbiór azbestu będzie odbywał się sukcesywnie w okresie czerwiec-listopad. Prosimy o odpowiednie przygotowanie odpadów do transportu, tj. zdemontowane płyty azbestowe należy złożyć na paletach i ofoliować.

Szczegółowe informacje dotyczące azbestu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami pod numerem telefonu: (22) 736-29-83.